Henrik Hvidesten

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi jeg gerne vil engagere mig de steder, hvor jeg føler, at jeg med min baggrund kan være med til at påvirke beslutninger, der har betydning for os alle.

Hvad er dine mærkesager?

– Hvis der ikke er ordentlige muligheder for finansiering af fast ejendom i hele landet, bliver landet trukket skævt. Forenet Kredit skal derfor være med til at sikre, at der er mulighed for realkreditlån i hele landet.
– Det danske realkreditsystem har en lang historie med at sikre en både økonomisk og socialt bæredygtig finansiering. Sådan skal det også være for de kommende generationer.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At der kan tilbydes stærke og konkurrencedygtige lån i hele Danmark både nu og i fremtiden.

Lidt om mig

Født i 1978. Samlevende med Louise og vores 2 børn fra 2012 og 2013.
Uddanet cand.oecon.agro fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.
Arbejdet 13 år med realkreditlån til landbrug og landejendomme i DLR Kredit.
Borgmester i Ringsted Kommune siden 2014.
Diverse bestyrelses- og repræsentantskabsposter, fx:
Formand for FGU Danmark
Formand for beredskabskommissionen i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning
Medlem af KL’s repræsentantskab
Medlem af Sjællandske Mediers repræsentantskab

Niels Nordgaard

Hvorfor stiller ud op til repræsentantskabet?

Som medlem af repræsentantskabet vil jeg arbejde for, at kunde- og samfundsansvar har topprioritet. Det skal udmøntes på en sådan måde, at den politiske og finansielle tillid til koncernens aktiviteter aldrig må kunne anfægtes.

Som foreningsejet virksomhed påhviler det også repræsentantskabet at vælge en handledygtig og kompetent bestyrelse, som kan leve op til de meget store krav, der med rette stilles til ledelsen af en stor finansiel virksomhed, der har et betydeligt samfundsansvar.

Hvad er dine mærkesager?

Erhverv og boliger skal i hele landet kunne opnå den bedst mulige belåning til lave omkostninger.

Overskuddet i Forenet Kredit skal også fremadrettet komme kunderne til gode i form af rabatordninger for alle kundegrupper i Nykredit og Totalkredit.

Uden at svække tilliden til danske obligationer skal realkreditten løbende tilpasse sig låntagernes behov og samfundets krav til bæredygtige finansielle løsninger.

National og international lovgivning, som begrænser mulighederne for at videreføre og udvikle det danske realkreditsystem, skal undgås.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Jeg vil arbejde for, at der fastsættes ambitiøse mål for kundetilfredshed, effektivitet og markedsposition inden for koncernens hovedaktiviteter. Efter min opfattelse skal repræsentantskabet i samarbejde med bestyrelsen og ledelsen i Nykredit løbende følge op på de opnåede resultater.

Boliger og erhverv skal også i dit område kunne opnå den bedst mulige belåning til lave omkostninger

Lidt om mig

Jeg har som gårdejer med planteavl syd for Holbæk en stærk interesse for landbrugets udviklingsmuligheder og finansieringen heraf. Jeg har en videregående uddannelse i økonomi med speciale i landbrugets finansieringsforhold, og jeg har været ansat som økonom i landbrugsministeriet, landbrugsattaché ved OECD i Paris samt efterfølgende haft et ledelsesmæssigt ansvar for henholdsvis landbrugs- og internationale spørgsmål i sukkerindustrien.

Sophus Vørsing

Uddannelse:

Gymnasialt uddannet. Diverse it- og branchekurser.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Som formand for Sydkystens Boligselskab i Greve og næstformand i KAB er det vigtigt, at den almene sektor søger indflydelse og aktivt deltager i de fora, som vi er en naturlig del af.

Hvad er dine mærkesager?

Den danske realkreditmodel er unik, og samtidig er den finansielle sektor i Danmark inde i en periode med store omstillinger og konsolideringer. Det er efter min mening vigtigt at holde fast i de foreningsstrukturer, som er et særkende for landet, og hvor medlemmer, demokratisk organisering og deltagelse er en vigtig del.
Det er vigtigt, at der er en fornuftig balance mellem indtægter og omkostninger, så den langsigtede strategiske udvikling af både Forenet Kredit og Nykredit/Totalkredit kan fortsætte. Er der overskud skal det retur til medejerne/låntagerne/kunderne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Der er allerede sket en masse efter den store medieomtale af de forhøjede bidragssatser og den mulige børsnotering, men det ser ud til, at der fortsat skal arbejdes med at få et mere levende og aktivt medlemsdemokrati.
Forenet Kredit skal, som den sidste medlemsejede kreditforening, varetage alle medejeres interesser, og der skal være tillid til foreningen og produkterne. Samfundsansvaret er vigtigt; når det går godt for foreningen, går det godt for Danmark.

Lidt om mig:

Jeg er 55 år og bor alment i Greve. Her bor jeg sammen med min hustru Ly og mit yngste barn Caroline.
Siden jeg var først i tyverne, har jeg vedholdende lagt en del af min fritid i frivilligt- og NGO-arbejde.
I mit civile hverv er jeg IT-chef i Møbeltransport Danmark A/S, der tager sig af alle aspekter af flytning i både ind- og udland.
Jeg har været formand for KAB-fællesskabets taskforce, der har arbejdet med repræsentation og god governance.
Her er et uddrag af tillidshverv:
– Formand for Sydkystens Boligselskab
– Medlem afdelingsbestyrelsen, Bøgehegnet
– Næstformand for KAB’s bestyrelse (indvalgt siden 1998)
– Bestyrelsesmedlem i Confirm A/S
– Næstformand for Dansk Vietnamesisk Forening
– Bestyrelsesmedlem i Greve Fjernvarme

Kirsten Sydendal

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil repræsentere Region Sjælland – og særligt Lolland-Falster – blandt privatkunderne, og fordi jeg tror, at jeg kan bidrage med erfaringer inden for landdistriktsudvikling, kommunikation, og hvordan man skaber medlemsengagement.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil gerne arbejde for, at man kan låne penge til køb af ejendom i hele Danmark. Det er vigtigt at udvikle vores landdistrikter og tale dem op, men alt det nytter ikke noget, hvis ikke realkreditinstitutterne vil låne penge ud til tilflytterne. Det vil jeg gerne være med til at sikre, og jeg vil gerne have, at historierne om tilflytning til landdistrikterne bliver fortalt. Dermed kan vi understøtte en sund modbevægelse til urbaniseringen, og dermed bliver der bedre balance mellem by og land.

Jeg vil desuden gerne være med til at udvikle medlemsdemokratiet i Forenet Kredit. Vi er så mange kunder og medlemmer i Forenet Kredit i Danmark, og vi kan virkelig gøre en forskel, hvis vi vil. Derfor vil jeg gerne arbejde for, at alle kunder føler, at de ikke bare er en kunde, men også en vælger, og at de husker at bruge deres stemme. Jeg tror på andelstanken, og jeg mener, at det ikke kun er op til politikerne at stræbe efter FN’s verdensmål. Det skal vi også som borgere og foreninger.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne skabe generel opmærksomhed og oplysning omkring realkredit. Realkredit skal være noget, som både mænd og kvinder, i alle aldre, ved noget om, så de ved, hvad de taler om, når de sidder foran deres bankrådgiver. Viden er magt, og jeg vil gerne have, at Totalkredit også leverer viden og indsigt om privatøkonomi til deres kunder, så de kan træffe oplyste beslutninger og ikke ender i luksusfælder og tvangsauktioner. Forenet Kredit skal være kendetegnet ved gennemsigtighed og troværdighed.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At der lånes penge ud over alt i Danmark – også i landdistrikterne. At barriererne herfor identificeres og fjernes.

Jeg tror på, at vi skal passe på alt det, vi har fået, og aflevere det i bedre stand, end da vi overtog. Det gælder vores egen jord og ejendomme, det gælder vores lokalsamfund, og det gælder vores planet.

Lidt om mig

Jeg er opvokset på Fejø, nord for Lolland, og flyttede tilbage til mit barndomshjem på øen for ca. 20 år siden, efter at jeg havde rejst i Frankrig og gjort min uddannelse færdig i København. Jeg tog det som en spændende udfordring at flytte tilbage til sydhavsøerne, samtidig med at jeg havde en god karriere som akademiker. Jeg arbejdede i starten som ordbogsforfatter ved Den Danske Ordbog med tre dage om ugen på Fejø og to i København. Siden har jeg også været ansat i både Lolland og Guldborgsund Kommuner og arbejdet med kommunikation, digitalisering og udvikling.

Jeg har, siden jeg flyttede tilbage, interesseret mig for småøerne og Lolland-Falster og vores udviklingsmuligheder og styrker. Jeg har haft fokus på de positive historier og har altid ment, at vi også som almindelige borgere bør engagere os i samfundsudviklingen. Selv har jeg været med til at starte Lolland-Falster Lovestorm, der hver eneste dag fortæller positive historier fra Sydhavsøerne, og som har udviklet sig til en stærk folkebevægelse og en fornyet fortælling om, hvad Lolland-Falster er.

Jeg er mor til tre piger, der alle er under uddannelse nu. Vi har i min familie en særlig tilknytning til Sjælland, da mange af os har taget studentereksamen som kostelever på Sorø Akademi.

Rune Holm

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi jeg vil være med til at værne om det sidste foreningsejede realkreditinstitut. Og være med til at passe på verdens bedste, og formentlig også billigste, boligfinansiering. Så boligejerne kan sove trygt om natten, da de ved, at der er styr på deres boliglån.

Hvad er dine mærkesager?

Billige realkreditlån.
At Forenet Kredit skal være en god langsigtet ejer af Nykredit og Totalkredit.
At vi skal værne om det danske realkreditsystem.
At flere skal kende til Forenede Kredit.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Værne om danskernes gode og billige muligheder for boligfinansiering.

Drømme om en base for familien starter med at bygge basen med et godt realkreditlån i ryggen.

Lidt om mig:

Rune Holm, 48 år.
Far til tvillinger på 13 år.
Er oprindeligt født på Vestegnen, men har boet i det meste af Danmark i forbindelse med job. Har siden 2002 boet i Listed ved Svaneke på Bornholm.

Er: Innovativ, hurtigt tænkende og grundig med alt, hvad jeg gør.

Arbejder som tilflytterkonsulent på Bornholm, hvor jeg hjælper tilflyttere med alt fra job til, hvor de skal bo, hvordan de får lån til at købe hus, og alt det andet, når man skal flytte lidt længere væk end til nabokommunen.
Uddannet video-journalist. Blev i 2009 nomineret til Cavling-prisen for projektet Bornholm Redder Liv.
Har siden 2015 siddet i TrygFondens repræsentantskab, hvor jeg også er medlem af bevillingsudvalget. Jeg sidder også i Vellivs repræsentantskab.
I 2014, da Svaneke Skole lukkede, var jeg idemand og bestyrelsesformand for dannelsen af Svaneke Friskole.
Fra min barndom har jeg haft kendskab til realkreditlån, da min far arbejde i Realkredit Danmark, og jeg oplevede op- og nedture med realkredit omkring kartoffelkurene osv. Jeg ved, hvor vigtige gode lånemuligheder er for boligejerne.

Renate Gregersen

Uddannelse

Master i etik og værdier i organisationer. Lederuddannelser. Klejnsmed (tysk: Bauschlosser). Yogalærer. Jeg har gennem mange år været leder inden for handicap- og sundhedsområdet.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg genopstiller til repræsentantskabet, fordi jeg oplever, at det nytter at engagere sig til gavn for kunderne. De sidste år har jeg kunnet yde mit bidrag til repræsentantskabets modernisering og øget tilgængelighed. Dialoger og debatter har skubbet Forenet Kredit endnu mere i retning af inddragelse og gjort foreningen mere bevægelig. Bl.a. har jeg været i udvalget vedrørende medlemsstrategi, som har til formål at engagere flere mennesker i foreningen. Forenet Kredit har indflydelse på mange menneskers liv og vores samfund som helhed. Jeg ser det som min rolle at arbejde for Forenet Kredit som en kundeejet virksomhed, for en langsigtet og bæredygtig strategi og for fair boliglån til Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

Det er vigtigt, at Forenet Kredit arbejder for at sikre boligejere stabile boliglån i hele Danmark, også i yderområderne. Boligejere og fremtidige boligkøbere skal kunne føle sig trygge ved at have et boliglån, som typisk strækker sig over mange år, også når der kommer samfundsudfordringer. Jeg har arbejdet for Forenet Kredits rabatmodel i form af KundeKroner, som jeg synes er helt særlig og passer godt til en foreningsejet virksomhed.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Rejsen mod at blive en mere moderne, åben og demokratisk forening er langt fra slut og skal også arbejdes for i fremtiden. Viden og information skal formidles nemt til alle kunder i Nykredit og Totalkredit. At kunne tilbyde gode og fair lån, også i fremtiden, til mange mennesker er en anden vigtig sag, som repræsentantskabet skal arbejde for. At fastholde og udvikle den unikke model som en foreningsejet virksomhed ser jeg som værdifuldt fortsat at holde fokus på.

Helle Lundsgaard

Uddannelse

Jeg er uddannet afsætningsøkonom HD(A) med speciale i forbrugeradfærd og har suppleret med uddannelsen i strategisk planning fra Den Danske Reklameskole. Efteruddannelser, fx i ledelse og digital markedsføring, ejendomsmæglereksamen og bestyrelsesuddannelser, bl.a. fra INSEAD/Business Kolding og Dansk Energi.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Da jeg stillede op sidst, var et af mine mål at få bidragssatserne ned. Nu har vi fået KundeKroner, og forbrugerbladet Tænk anbefaler Totalkredit som bedste realkreditlån. Der er sket meget i den seneste valgperiode, hvor jeg har været medlem af repræsentantskabet. Jeg var med i det første moderniseringsudvalg og synes, vi er nået rigtig langt, men jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at forme fremtidens medlemsdemokrati og kan bidrage med bred erfaring fra andre medlemsejede virksomheder.

Hvad er dine mærkesager?

Danmark ville være fattigere uden et medlemsejet realkreditinstitut. Jeg er glad for, at børsnoteringen ikke blev til noget, og at Nykredit blev attraktiv for danske pensionskasser, så foreningen kunne fortsætte som majoritetsaktionær. Med en velkørende koncern, kan udbyttet konverteres til KundeKroner, der kan sikre attraktive realkreditlån og fastholde tilfredse kunder. Jeg arbejder professionelt med loyalitetsprogrammer, og vi kan være stolte af, at vi i Forenet Kredit nu har Danmarks bedste loyalitetsprogram til Danmarks bedste realkredit. Det er vigtigt for mig, at vi som repræsentanter for ejerne også agerer som vagthunde for forbrugerne. Også i Nykredit Bank, Invest m.v. skal man som kunde kunne føle sig sikker på, at ordentlighed er en del af engagementet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi har i årevis hørt røster om, at den danske realkreditmodel er i fare, og nu nærmer tiden sig for realitetsforhandlinger om bankunionen. Med formidling af viden om den unikke danske realkreditmodel skal vi gøre vores for at sikre, at danskerne fortsat får adgang til realkreditfinansiering af fast ejendom på de attraktive vilkår, vi kender. I en verden hvor vi konstant må forarges over svindel og humbug, er det min vision, at Nykredit står som en koncern, som kunderne kan være sikre på er foran, når det gælder konkurrencedygtige produkter, bæredygtighed og gamle dyder som ordentlighed, sund fornuft og høj integritet. Som majoritetsaktionær er det vores pligt, at foreningen sikrer dette.

Jeg arbejder professionelt med loyalitetsprogrammer, og vi kan være stolte af, at vi i Forenet Kredit nu har Danmarks bedste loyalitetsprogram til Danmarks bedste realkredit.

Lidt om mig

Jeg har en stor nysgerrighed for nye ting, en udpræget retfærdighedssans, og jeg ved, at det hjælper at gøre en indsats. Jeg har endda papir på at være en ildsjæl. Jeg stillede op til min første bestyrelse som 20-årig og har siden konstant været aktiv i en lang række bestyrelser og repræsentantskaber, heraf i en del medlemsejede virksomheder. Jeg var den første i familien, der blev student, og jeg læste HD som bureauleder med to små børn. Karrieremæssigt stræbte jeg efter at blive administrerende direktør. Det blev jeg som 40-årig, men den arbejdsmæssige lykke fandt jeg for alvor, da jeg blev selvstændig kommunikationsrådgiver i 2003. Det giver mig friheden til selv at tilrettelægge mit arbejde og plads til bestyrelsesarbejde, hvor jeg kan bruge min erfaring til at hjælpe andre og selv få ny indsigt. Jeg bor i Ringsted med min kæreste, mens mine døtre er flyttet hjemmefra for længst, og jeg er så heldig, at jeg for nylig er blevet mormor.

Jens Kristian Poulsen

Lidt om mig

Min dagligdag går med godsadministration, og jeg har et stort netværk inden for skov- og landbrug. Jeg beskæftiger mig også en del med bygningskultur, byggeri og byggebranchen. Jeg har gennem årene bestridt en række tillidshverv inden for specielt skovbruget, og jeg sidder bl.a. i bestyrelsen for Dansk Skovforening. Jeg har siddet i Forenet Kredits repræsentantskab siden 2012.

 • Direktør for Stiftelsen Sorø Akademi, erhvervsdrivende fond med godsdrift, grusgravning og byggeri.
 • Født 1961
 • Uddannet forstkandidat (cand.silv) 1988
 • 2009-   Adm. direktør Stiftelsen Sorø Akademi
 • 1995-2009 Afdelingsleder Stiftelsen Sorø Akademi
 • 1991-1995 Forstfuldmægtig Sorø Akademis Skovdistrikt
 • 1988-1991 Skov- og Naturstyrelsen
 • Diverse tillids- og bestyrelsesposter inden for dansk skovbrug bl.a. næstformand i Dansk Skovforening i en årrække
 • Bestyrelsen for K&T entreprise a/s

Uddannelse

Forstkandidat. Bestyrelseserfaring fra private virksomheder og politisk arbejde.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For at sikre billig og stabil realkredit for bl.a. de virksomheder, jeg er engageret i. Jeg vil følge med i og påvirke, at Nykredit driver sin forretning på ansvarlig og omkostningseffektiv vis, således at Nykredits obligationer kan sælges til en gunstig kurs til diverse investorer med deraf følgende billig lånemulighed. Prisen, som en kombination af kurs og bidragssatsen, er naturligvis en afgørende parameter, men det er også vigtigt, at Nykredit forstår de forskellige brancher, der lånes penge ud til, for at kunne foretage en fair kreditvurdering. Et formål med at sidde i repræsentantskabet er derfor også at bidrage til, at Nykredit kender min branche, som primært er land- og skovbrug, men også udlejningsejendomme.

Hvad er dine mærkesager?

At der opbygges en passende kapitalbuffer med mindst mulig fremmedkapital involveret, således at kundernes ejerandel og Nykredits særkende ikke udvandes. Dertil at sikre stadig udvikling af nye låneprodukter tilpasset kundernes behov. Endelig et godt kredithåndværk, der sikrer långivning med passende risikovillighed uden tab af dømmekraft.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Strukturerne i Nykredit er under ombrydning i disse år. Repræsentantskabet har en vigtig opgave med at sikre, at man reelt fortsat har en væsentlig rolle at spille. De forretningsmæssige beslutninger vil blive taget andre steder, men repræsentantskabet skal i baggrunden kunne stå vagt om det oprindelige kundeeje, som er det, der giver Nykredit en særlig profil og legitimitet. Repræsentantskabet skal være Nykredits øjne og ører ude i landet og viderebringe og ikke mindst afveje de signaler, der modtages med den forhåbentlig fortsat vægtige information om Nykredits interne forhold, som skal tilflyde repræsentantskabet.

Jesper Hjulmand

Uddannelse

Cand.merc. fra Handelshøjskolen i København og oberstløjtnant af reserven i Flyvevåbnet.

Uddannet Stifinder (lederudvikling) samt MBA-modulet ”Strategisk Forretningsforståelse” (SDU).

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Som medlem af repræsentantskabet og repræsenterende et stort andelsejet selskab vil jeg arbejde for, at virksomheder fortsat tilbydes attraktiv realkredit til finansiering af samfundsnyttige investeringer.

I mit virke i Forenet Kredit vil jeg med mit store kendskab til andelsejerformen bidrage til den fortsatte udvikling af arbejdet i repræsentantskabet og i medlemskredsen.

Hvad er dine mærkesager?

Forenet Kredit skal bakke op om den fortsatte udvikling af Nykredit og Totalkredit, så positionen som Danmarks mest professionelle udbydere af realkredit fastholdes.

Forenet Kredit skal fortsætte den positive udvikling af samarbejdet i repræsentantskabet og have en førende position blandt lignende foreninger i Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Realkredit er en unik finansieringskilde, som skal udvikles til gavn for borger, virksomhed og samfund på både kort og lang sigt. Foreningen skal endvidere bidrage afgørende til udvikling og bæredygtighed i Danmark via produkter og services og samfundsrelevante initiativer.

Styrke sammenhængskraften i repræsentantskabet, så vores unikke ejerform bevares og fortsat udgør et stærkt fundament for Nykredit og Totalkredit.

Realkredit er nøglen til huset og virksomheden

Lidt om mig

Jeg er adm. direktør (56 år) i regionens kundeejede energiselskab SEAS-NVE og har herfra stor erfaring i bl.a. finansielle forhold og forretningsudvikling, kundefokus og medlemsrelationer – også fra repræsentantskabs- og bestyrelsesposter i børsnoteret og medlemsbaseret virksomhed samt i flere brancheforeninger.

Michael Kaas-Andersen

 • Født den 3. august 1962
 • Indtrådt i bestyrelsen den 22. september 2016
 • Direktør for ZBC (Zealand Business College)

Næstformand i:

 • Sven Kofoeds Maskinfabrik A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond
 • Praxis – Erhvervsskolernes Forlag og Nyt Teknisk Forlag
 • REG LAB
 • HF og VUC Klar
 • Sven Kofoeds Fond
 • Børge Kristensens Mindefond
 • Erhvervsskolelederne under DJØF

Uddannelse

Jeg er uddannet cand. merc. i organisation og ledelse fra CBS.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har siddet i repræsentantskabet siden 2012 og i foreningens bestyrelse siden 2016 og har i hele min tid arbejdet for at gøre Forenet Kredit til en moderne og demokratisk medlemsejet forening. Jeg vil sætte fokus på, at vi vedbliver med at modernisere og demokratisere Forenet Kredit, sådan at vi bedst muligt kan varetage kundernes interesser – samtidig med at vi driver en konkurrencedygtig og effektiv finansiel virksomhed, som også kan tilbyde lån til vores børn og børnebørn.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil stå vagt om realkreditsystemet. Det er sammenlignet med udlandet billigt og effektivt og betyder, at vi i Danmark tidligt i livet har mulighed for at blive boligejer. Men vi må aldrig tage det for givet. Det er unikt for Danmark og kan let blive truet af international regulering eller Danmarks deltagelse i EU’s bankunion. Jeg vil værne om foreningsejerskabet. Jeg er stolt over at have været med til at sikre, at Nykredit undgik en børsnotering og holdt fast i foreningsejerskabet. Det er unikt, at kunderne ejer selskabet, og det har betydet, at vi kan give foreningens overskud tilbage til kunderne i form af KundeKroner. Resultatet er, at vi igen kan tilbyde attraktive lån med landets laveste bidragssatser. Endelig vil jeg give mit bidrag til, at Nykredit er rustet til at møde de fremtidige udfordringer som en moderne medlemsejet institution, der har fokus på at tilbyde lån i alle landsdele. Det er helt afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne købe bolig og etablere virksomhed i udkantsområderne på Sjælland.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal fortsætte den positive udvikling, der blev sat i gang med pensionskassernes medejerskab. Fremtiden skal handle om kundernes behov og om at skabe en sund balance mellem konkurrencedygtige lån og den ansvarlighed og soliditet, som er Nykredits varemærke. Dette skal udgøre fundamentet for et sundt og bæredygtigt tillidsforhold til investorer og samarbejdspartnere.

Lidt om mig

Jeg er 57 år og er bosat i Slagelse. Her bor jeg sammen med Heidi og vores yngste søn Andreas i et parcelhus. Vores to døtre er flyttet hjemmefra og bor i Køge og Sæby. Til daglig er jeg direktør på erhvervskolen ZBC, der udbyder erhvervsuddannelser, handels- og teknisk gymnasium samt voksen- og erhvervsuddannelse i Vordingborg, Næstved, Slagelse, Ringsted, Roskilde, Holbæk og Køge. I forbindelse med mit arbejde har jeg et tæt samarbejde med såvel regionen, kommunerne, de lokale erhvervsforeninger og de lokale virksomheder med fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft i regionen, sådan at vi kan sikre fremtidig vækst overalt på Sjælland.