Tommy Bøgehøj

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Fordi jeg som boligejer, ejer af erhvervsbygninger og medejer af flere små iværkstætterselskaber har en stor interesse i at sikre optimale konkurrencedygtige lånevilkår. Fordi jeg som kommnualpolitiker og stor lokalpoltisik interesse generelt, har et ønske om at sikre konkurrencedygtige kreditforeningsvilkår for alle, ikke kun ud fra låntagers evne og vilje, til at skabe og tage ansvar, dette vil sikre en mere harmonisk udvikling mellem land og by.

Hvad er dine mærkesager?

– Fokus på- og overskud tilbage til kunderne fremforaktionærer, derved sikres den optimale konkurrence på markedet, derfor skal Nykredit/Totalkredit fastholdes som kundejede. – At sikre markedets ebdste realkreditlån til bolig- og erhvervsbyggeri i hele landet. – At Nykredit fonden aktivt deltager i at nedrive faldefærdige boliger som ofte kan skæmme mindre bysamfund og derved give omkringliggende huse større værdi.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

I en verden med store strukturændringer i den finansielle verden og med hastig skiftende konjekturer i en urolig tid, skal Nykredit sikre sig et stærkt finansielt udgangspunkt, som kan fastholde det kundeorienterede demokrati og
skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for alle låntagere.

Lidt om mig

Jeg er 59 år, bosiddende i Ebeltoft, gift med Annette og vi har 3 børn (som er på vej ind i boligmarkedet). Efter en årrække som direktør i flere internationale selskaber etablerede jeg mig i 2005 som iværksætter og var bl.a. ejerleder for Skomø A/S i en lang årrække, ligesom jeg i dag er medejer af en række iværksætterselskaber hvor jeg deltager i bestyrelsesarbejde m.m. Udover poster i ”egne” selskaber er jeg bestyrelsesformand for Skomø A/S samt Fregatten Jylland, ligesom jeg sidder i byrådet i Syddjurs Kommune og er medlem af økonomiudvalget. Den politiske interesse samt egen erfaring med flere større og mindre låntagninger i danske realkredit institutioner mener jeg er et godt udgangspunkt for at være med til at præge den fremtidige udvikling til gavn for alle låntagere i hele landet.

Mie Krog

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

I Danmark har vi en helt unik model for finansieringen af egen bolig – realkreditlånet. Realkreditlånet er dokumenteret og i sammenligning med andre lande en meget billig måde at finansiere sin bolig på. Faktisk er det mellem 60-75% dyrere at finansiere en sammenlignelig bolig i både Sverige, Tyskland og England. Billige realkreditlån giver en meget stor andel af den danske befolkning mulighed for at eje deres egen bolig og få glæde af de fordele, som det giver. Tryghed, frihed, langsigtet opsparing, mulighed for at invitere venner og gæster på besøg og meget mere. Værdier, som er uvurderlige for os alle. Nykredit og Totalkredit er foreningskontrollerede gennem Forenet Kredit. Som den sidste foreningskontrollerede realkreditinstitution i Danmark repræsenterer man over 1 mio. realkreditkunder – en meget stor andel af den danske befolkning. Vi har sammen et stort ansvar for at beskytte denne model og sikre, at det ikke bliver kapital og afkastdrevne ejere, der sætter dagsordenen og dermed også prisstrukturen på det danske boliglånsmarked. At vi skal understøtte et Danmark i balance, er ligeledes en vigtigt ting, som Forenet Kredit har et klart mål om – at HELE Danmark i fremtiden kan få billig og sikker boligfinansiering fra en udbyder, som vægter ordentlighed. Det vil jeg gerne gøre en indsats for i repræsentantskabet!

Hvad er dine mærkesager?

Sikre konkurrencedygtige ydelser med fokus på kunderne. Fastholde belåningsmulighederne i landdistrikterne. Understøtte den løbende professionalisering af en foreningskontrolleret virksomhed. Bidrage til medlemsdemokratiet i Forenet kredit og få engageret flere Totalkredit-kunder i foreningen.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At få endnu flere af Totalkredit-kunderne engageret i Forenet Kredit og dermed sikre, at foreningen repræsenterer en endnu større andel af kunderne og dermed kan øve indflydelse på flere niveauer – også politisk. At fastholde koncernen som en konkurrencedygtig og ordentlig udbyder af lån i HELE landet.

Lidt om mig

Jeg er 50 år, bor i Viby J med min mand og søn på 19. Jeg er født og opvokset på landet og har derfor både indsigt og respekt for livet på landet og i byen. Jeg er uddannet inden for international afsætning og har gennem mere end tyve år arbejdet for jyske familieejede virksomheder. I dag er jeg selvstændig og arbejder professionelt med bestyrelser i mellemstore virksomheder.

Troels Ravn Klausen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Af interesse for realkreditområdet. Jeg har, sikkert som mange andre, i mange år ikke interesseret mig synderligt for dette. Det er bare blevet trukket hver måned. I de senere år er jeg gradvist begyndt at interessere mig mere for området, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at én af årsagerne har været de, synes jeg, for mange sager vi har set, hvor grådigheden er stukket helt af. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg holde et vågent øje med dette samtidig med, at jeg vil forsvare mine mærkesager.

Hvad er dine mærkesager?

Forenet Kredits 5 mærkesager er alle fornuftige. Lad mig her nævne de 3: At kæmpe for at bevare Totalkredit som en demokratisk forening, hvor jeg kan stille op, og du kan stemme på mig. Altså ingen børsnoteringer og ingen kapitalfonde ind over. At kæmpe for at bevare det solidariske element i realkreditgivningen, altså fair adgang til realkredit uanset din bopæl. At bevare princippet med KundeKroner, altså at vi deler en del af overskuddet. Og i den sammenhæng glæder jeg mig til at blive klogere på argumenterne om, hvorfor bidragssatserne har den størrelse, de har. Jeg henviser til den film, jeg har lagt på min FB side og min LinkedIn side.

Hvad er det vigtigste,
foreningen skal fokusere på i fremtiden?

De 3 ovennævnte faktorer samt åbenhed. Jeg er en nybegynder på området, men bliver jeg valgt ind, kommer jeg til at sætte spørgsmålstegn ved måden, dette valg afholdes på. I min bog bør vi forsøge os med et digitalt valg. Med bopæl i Silkeborg er der små 30 km til nærmeste valgsted i Skanderborg. På et informationsmøde, jeg deltog i, blev spørgsmålet rejst, og svaret
var: “Jamen, vi stemmer heller ikke digitalt til et folketingsvalg”. Korrekt, men der skal man heller ikke køre 30 km, og – med al respekt – der er den almindelige samfundsinteresse markant større. Så, hvis vi ønsker højere stemmeprocent, og det går jeg sandelig ud fra, vi gør, så bør vi forsøge os med at nedbryde én af de betydelige barrierer, nemlig transporttid til valgsted.

Lidt om mig

51 år, gift, lektor på Erhvervsakademi MidtVest i Herning/Holstebro. Har boet 24 år i Silkeborg, født i Kolding. Uddannet cand.negot. fra Odense Universitet, boet et år i Tyskland i 90’erne. Har haft diverse jobs: Underviser, salgschef, selvstændig i 8 år. Lige nu underviser jeg, men hovedparten af min arbejdstid går med at være leder af Studentervæksthuset. Det er et sted, hvor vi hjælper de studerende med at få en idé/komme videre med den idé, de har til en virksomhed. Det er inspirerende at arbejde med unge mennesker med ild i øjnene. I min fritid spiller jeg tennis på konkurrenceplan, og jeg har været formand i Silkeborg Tennis Klub i mange år. Jeg læser gerne, samler ind til diverse velgørende organisationer, er bloddonor, er aktiv
i Plastic Change, dvs. samler plast ind fra naturen, støtter Liverpool FC og SIF. Jeg er medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen på Erhvervsakademi MidtVest. Vil betegne mig som en engageret samfundsborger med klare holdninger.

Christian Christensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har samarbejdet med Nykredit i mange år, men det var først for fem år siden, jeg blev opmærksom på det stærke foreningsejerskab og muligheden for at få indflydelse som låntager. I 2015 blev jeg medlem af repræsentantskabet. De seneste fire år har der været en del stormvejr omkring foreningen, men jeg glæder mig over at Forenet Kredit og Nykredit efter min mening nu står stærkere end nogen siden før. Medlemsdemokratiet er samtidig blevet mere levende, og det tror jeg er vigtigt for at kunne bevare og udvikle ejerskabet af Nykredit.

Hvad er dine mærkesager?

– Idealisten Christian ønsker at alle i Danmark har mulighed for at eje fast ejendom. Nykredit skal altid være i stand til at tilbyde finansiering. Uanset hvor i Danmark man bor, og uanset om det er krise eller højkonjunktur.
– Egoisten Christian vil have adgang til billig finansiering. Jeg holder et vågent øje med at vores virksomhed, Nykredit, drives effektivt, og altid er konkurrencedygtig – både før og efter kundekroner.

Lidt om mig

Jeg er 41 år, og bor med min hustru og vores to børn i Hedensted. Jeg er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Mit daglige virke er som direktør i grovvareselskabet Hornsyld Købmandsgaard A/S, hvor jeg har været ansat siden 2005.
Jeg er bestyrelsesmedlem i en del virksomheder, samt i vores brancheorganisation. Siden 2015 har jeg være repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit. Jeg vurderer at min erfaring og min baggrund gør mig i stand til at forstå det – til tider – komplicerede materiale, der danner baggrund for, at vi i repræsentantskabet kan træffe gode beslutninger. I min fritid holder jeg af at være sammen med familie og venner. Da jeg også holder af god mad, er det nødvendigt for mig at løbe en tur et par gange om ugen.

Preben Sunke

 • Født den 13. januar 1961
 • Indtrådt i bestyrelsen den 22. marts 2018
 • Viceadministrerende direktør/COO for Danish Crown A/S

Bestyrelsesformand i:

 • Slagteriernes Arbejdsgiverforening

Næstformand i:

 • Daka Denmark A/S
 • Agri Norcold A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Medlem i bestyrelser i flere datterselskaber ejet af Danish Crown

Øvrige:

 • Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

Kompetenceoversigt:

 • International virksomhedsledelse, siden 1998 på direktionsniveau, herunder styring af datterselskaber
 • Som Group CFO, servicering af bestyrelse og repræsentantskab
 • Strategisk Risk Management
 • Bestyrelsesarbejde

Uddannelse:

 • 1999 – 2002 MBA ved Henley Management Institute, London (Diplom Maj-2003)
 • 1984 – 1988 HD Finansiering, Handelshøjskolen i København

Erhvervserfaring:

 • Okt. 2001 – Koncernøkonomidirektør/ Group CFO og medlem af direktionen Danish Crown A/S, dansk baseret selskab indenfor fødevarebranchen. Verdens største eksportør af grisekød, der står for ca. halvdelen af den danske landbrugseksport. Omsætning i 2016/17 62 mia. kr. i alt ca. 25.000 medarbejdere og indirekte ejet af ca. 7.200 andelshavere.
 • 1991 – 2001 – Koncerndirektør og medlem af direktionen (1998 – 2001)
  Tulip International A/S, datterselskab i Danish Crown koncernen.
 • 1989 – 1991 – Seniorkonsulent, Financial Services Coopers & Lybrand Konsulenter A/S
 • 1986 – 1989 – Kontorchef (1987-89) Den Danske Bank
 • 1984 – 1986 – Finanschef (1984-86) Superfos A/S
 • 1979 – 1984 – Bankfuldmægtig (1984-84) Den Danske Bank

Michael Mortensen

Nina Smith

 • Født den 17. oktober 1955
 • Indtrådt i Forenet Kredits bestyrelse den 22. september 2004
 • Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Næstformand i:

 • Nykredit Realkredit A/S
 • Nykredit A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Fonden Visit Aarhus

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Nykredit er den eneste store danske finansielle institution, som er foreningsejet, og det er en enestående konstruktion med både muligheder og udfordringer. Og mit mål er klart: at udløse dette enorme potentiale. Det skal primært ske gennem tre fokusområder, nemlig en modernisering af foreningen, en skærpelse af foreningens særlige profil og sidst men ikke mindst en varetagelse af kundernes interesser – samtidig med at vi driver en konkurrencedygtig og effektiv finansiel virksomhed. Det vil gøre foreningen til det stærke bindeled mellem kunderne og virksomheden. Dét er min vision.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet er Nykredits øverste ledelsesorgan, og det ansvar tager vi ikke let på – især ikke i disse vanskelige år med meget store ændringer i den finansielle regulering. Vores fornemste opgave er at være med til at transformere Nykredit til en konkurrencedygtig, unik foreningsejet virksomhed og samtidig demonstrere, at der er klare fordele ved at være kunde i en sådan konstruktion. Dét er opgaven – hverken mere eller mindre.

Per Juulsen

Lidt om mig:

Direktør for Kollegiekontoret i Aarhus

 • 2005 –      : Kollegiekontoret i Aarhus, direktør
 • 1989-2005: Aarhus Kommune, tilsynet med støttet byggeri
 • 2006-       : Byggeskadefonden, bestyrelsesmedlem
 • 2006-       : NSBO (NordiskStudieBoligOrganisation), styrelsesmedlem
 • 2008-       : Nykredits almene kontaktudvalg, medlem
 • 1986: Cand scient (geografi), Aarhus Universitet

Repræsentant siden 2011 (valgområde V erhverv)

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Det almene byggeri er en offentligt støttet og stærkt reguleret sektor, som hovedsageligt finansieres af realkredit. Muligheden for at få indblik og en smule indflydelse i realkredittens sidste forening er en gave. Sammenkoblingen af markedsvilkår og kompleks regulering er et oprindeligt vilkår for alment byggeri og bliver det nu i stigende grad for realkredit.

Hvordan manøvrerer virksomheden i dette farvand til gavn for både samfundet og ejerne/kunderne? Det lærer man bedst i en kundeejet, foreningsstyret organisation.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal have deltagelse fra alle større kundegrupper, så beslutninger sker efter afvejning af hensyn og interesser, og debatter bliver bredt funderet. Bestyrelsen skal stå til ansvar for nogen, og et bredt og kvalificeret repræsentantskab, som afspejler kunderne, er den bedste garant for, at bestyrelsen tænker sig grundigt om.