Per W. Hallgren

 • Født den 8. juli 1962
 • Indtrådt i bestyrelsen den 18. marts 2015
 • Adm. direktør i Jeudan A/S

Bestyrelsesformand i:

 • CEJ Ejendomsadministration A/S
 • CEJ Aarhus A/S
 • Jeudan I A/S
 • Jeudan II A/S
 • Jeudan III A/S
 • Jeudan IV A/S
 • Jeudan V A/S
 • Jeudan VI A/S
 • Jeudan VII A/S
 • Jeudan VIII A/S
 • Jeudan IX ApS
 • Jeudan X ApS
 • Jeudan Projekt & Service A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredit A/S
 • Nykredit Realkredit A/S
 • Erik Fjeldsøe Fonden
 • Foreningen Ofelia Plads

Formand for risikoudvalget samt medlem af revisionsudvalget i Nykredit.

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Dansk realkredit er, med sin mere end 150-årige historie, både i et nationalt og i et globalt perspektiv en unik og billig finansieringsform til alle typer fast ejendom, og samtidig en potentiel investeringsmulighed for de institutioner, virksomheder og private personer, som ønsker at investere i obligationer.

Dansk realkredit har i vanskelige, samfundsøkonomiske perioder dokumenteret sin robuste struktur.

Forenet Kredit og Nykredit-koncernen har en betydningsfuld rolle i dette system.

Med min næsten 40-årige erhvervserfaring skal mit medlemskab af repræsentantskabet og bestyrelsen i Forenet Kredit samt bestyrelsen i Nykredit/Nykredit Realkredit bidrage til at bevare realkreditsystemet som en effektiv og billig finansieringsform, og bidrage til at Nykredit fastholder sin position som en ordentlig, solid, rentabel og konkurrencedygtig virksomhed.

Yderligere ønsker jeg at bidrage til at styrke Forenet Kredits profil som en professionel og troværdig majoritetsaktionær i Nykredit A/S og styrke foreningens rolle som bindeled mellem virksomheden og kunderne.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Den finansielle sektor er i disse år under forandring og udsættes for tiltagende myndighedsregulering. Forandringer der kan påvirke og begrænse danskernes muligheder for adgang til realkreditfinansiering af fast ejendom på trygge og attraktive vilkår.

Udviklingen stiller betydelige krav til repræsentantskabets konstruktive deltagelse i denne forandringsproces, dels som repræsentant for ca. 40% af alle realkreditlåntagere i Danmark, dels som majoritetsaktionær i et fortsat solidt og konkurrencedygtigt Nykredit.

Repræsentantskabet bør derfor vælges således at det består af medlemmer med nødvendige kompetencer til at imødegå disse forandringer. Repræsentantskabet bør også bestå af medlemmer, der har kompetencen til at blive valgt til bestyrelserne i både Forenet Kredit og i Nykredit-koncernen.

Vibeke Krag

 • Født den 3. november 1962
 • Indtrådt i bestyrelsen den 22. september 2016
 • Fhv. koncerndirektør

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredit A/S
 • Nykredit Realkredit A/S
 • Gjensidige Forsikring ASA

Hverv

Medlem af bestyrelserne for Forenet Kredit, Nykredit A/S, Nykredit Realkredit A/S, Gjensidige Forsikring ASA, Eniig Energi A/S, Eniig Energi Naturgas A/S, Konkurrencerådet og Udpegningsorganet for Københavns Universitet. Medlem af redaktionen for Erhvervsjuridisk Tidsskrift (Karnov) og medlem af faculty for CBS bestyrelsesuddannelserne.

Erhvervserfaring

 • 1/2015: Fuldtidsbestyrelsesmedlem
 • 2006-12/2014: Koncerndirektør, Codan A/S, adm. direktør, Codan Forsikring A/S
 • 2001-2006: Advokat (L), partner, Eversheds LLP
 • 1990-2000: Chefjurist, Forstædernes Bank A/S
 • 1987-1990: Advokatfuldmægtig/advokat, Thorsbøll & Nicolajsen

Uddannelse

 • CBS, Board Leadership Masterclass
 • Insead, Strategy, Innovation, Leadership
 • Columbia Business School, Strategic Alliances
 • Københavns Universitet, cand.jur.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Forenet Kredits vigtigste opgave er at sikre, at den unikke danske realkreditmodel kan overleve og nyudvikles, så det også i fremtiden er muligt for vores børn og børnebørn at få billige danske boliglån.

Realkreditmodellen er en meget robust model og har bevist sit værd også i nedgangstider. Den fine mekanisme, hvor der udstedes obligationer, gerne i store serier, på basis af ansvarlig långivning til fast ejendom, skal vi værne om. Jo højere rating og jo mere likvide obligationsserierne er, jo mere attraktive er de for investorerne – og jo bedre kurs og billige lån får låntagerne. En unik og positiv forretningsmodel til gavn for både låntagere og investorer.

Det er værd at bruge både tid og kræfter på, og derfor stiller jeg op til repræsentantskabet.

Hvad er dine mærkesager?

 • At fremtidssikre dansk realkredit til gavn for også de næste generationer.
 • At være en stabil og langsigtet ejer, der lægger vægt på ordentlighed og samfundsansvar.
 • At Nykredit skal drives konkurrencedygtigt og kommercielt, som en foreningskontrolleret virksomhed, til gavn for kunder og investorer.
 • At dele overskuddet med kunderne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal som majoritetsejere af Nykredit sikre, at Nykredit er sig sit betydelige samfundsansvar som en væsentlig finansiel aktør bevidst.
Foreningen skal som majoritetsejere af Nykredit fastholde koncernen på en linje, hvor Nykredit på konkurrencedygtige vilkår drives ordentligt og robust.

Den fine mekanisme, hvor der udstedes obligationer, gerne i store serier, på basis af ansvarlig långivning til fast ejendom, skal vi værne om.

Lidt om mig

Jeg er 57 år og bor i Virum. Jeg er uddannet jurist og har arbejdet med forskellige aspekter af den finansielle sektor, nationalt og internationalt, gennem hele mit arbejdsliv, både uden for murene som advokat (L), og indenfor, bl.a. som koncerndirektør. For godt 3 år siden blev jeg bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit som obligationsejerrepræsentant, og jeg er tillige bestyrelsesmedlem i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S. Derudover har jeg en række andre tillidsposter og hverv.