Bo Jørgensen

Uddannelse:

Mange års arbejde med ledelse, økonomisk uddannet på CBS.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi det er vigtigt i mit virke i Boligselskabet Sjælland, at der ydes realkreditlån på konkurrencemæssige forhold alle steder i landet og til alle typer bolig.
Jeg ønsker et stærkt realkreditsystem, som fortsætter, også selvom det er unikt i Europa.
Jeg forventer, Nykredit sikrer, at det arbejdes på, at EU kender vores realkredit, når kapitalkrav eller andre forhold i den finansielle verden skal reguleres.

Hvad er dine mærkesager?

At der er sund konkurrence i realkreditbranchen, og at Nykredit forbliver en sund realkredit- og bankvirksomhed, som udlåner i hele landet til alle brancher og boligformer.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Mine mærkesager.

Lidt om mig:

Meget åben person, forretningsorienteret, men med et stærkt socialt engagement.

Thomas Vang Christensen

Tomas Haagen

Lone Jager Lindquist

Hvorfor stiller jeg op til repræsentantskabet?

Jeg har været bolig ejer/Total kredit kunde i snart 20 år. I forbindelse med en international erhvervskarriere er jeg blevet opmærksom på hvor unik det danske realkreditsystem er. Dansk realkredit giver almindelige mennesker mulighed for at låne finansiere deres bolig til rimelige priser. Jeg vil gerne være med til at sikre, at dette unikke system fortsat udvikles på konkurrencemæssige vilkår og forbliver medlemsejet.

Hvad er dine mærkesager?

Fremtidssikre den danske realkredit model baseret på medlemsejerskab og overskudsdeling.
Sikre billige realkreditlån til kommende generationer i Danmark. Sikre billige realkreditlån til landdistrikterne. Fortsat sikre ordentlighed og økonomisk fremdrift i driften af Nykredit og Total Kredits aktiviteter.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal sikre den fortsatte drift af en konkurrencedygtig, økonomisk stærk realkredit forretning med fokus på ordentlighed overfor kunder, partnere, medarbejdere samt medlemmer. Ovenstående skal baseres på et stærkt medlemsbaseret ejerskab, som udvikles i takt med samfundet. Endvidere er det vigtigt at sikre opbygning af det fornødne kapitalberedskab, så Nykredit/Total Kredit ikke væltes som følge af økonomisk krise.

Lidt om mig

Jeg er 48 år, er gift, har to børn og er bosat nord for Aarhus i en lille landsby, der hedder Ugelbølle, tæt ved Rønde. Min erhvervskarriere er baseret på en cand.merc. i afsætning og har været fokuseret på international vækst og forretningsudvikling. I dag er jeg aktiv partner i Family Support. Family Support hjælper virksomheder med at forebygge mistrivsel og reducere langtidssygmeldinger blandt de ansatte. Jeg er derudover formand og menigt medlem i forskellige virksomheders bestyrelser. Sidst men ikke mindst er jeg formand for netværket Bestyrelseskvinder, og har et naturligt fokus på
diversitet.

Ole Skovbøll Jensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Den danske realkreditmodel er en unik finansieringsform for låntager og giver samtidig en stor sikkerhed for obligationsejeren. Jeg ønsker en bevarelse og udvikling af moddellen til glæde for nuværende og fremtidige generationer, ligesom jeg ønsker en bevarelse af andelstanken som grundlag for Forenet Kredit. Det er for mig vigtigt med et konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt Nykredit, der formidler lån til hele Danmark- også i perioder med lav vækst.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg ønsker et solidt, effektivt og konkurrencedygtigt Nykredit, der kan sikre obligationsejerne en sikker investering. Jeg ønsker desuden, at Nykredit yder lån på konkurencedygtige vilkår til alle egne af Danmark til både privat, landbrug og andre erhverv.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Udvikling af medlemsdemokratiet og forbedring af foreningens image samt sikring af lånemuligheder i alle egne af Danmark.

Lidt om mig

Jeg er gårdejer i Himmerland, hvor driften består af planteavl og udlejning af grisestalde. Jeg er uddannet landmand, agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning. Jeg er partner i den uafhængige rådgivningsvirksomhed Eskerod & Skovbøll, hvor jeg arbejder med værdiskabende og personlig rådgivning. Vores fokus ligger på risikostyring af såvel den markedsmæssige risiko som den strategiske risiko i en virksomhed. Vores kunder findes primært i landbruget, hvor risikostyring inden for råvarer, finansiering og strategiske beslutninger får større og større betydning. Jeg deltager desuden i gårdråd og advisory boards, ligesom jeg holder foredrag.

Thomas Garth-Grüner

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at være med til at øve indflydelse på fremtidens Nykredit og realkreditmarkedet generelt. Jeg vil kæmpe for, at Nykredit forbliver en landsdækkende udbyder af realkreditlån til fair priser og med langsigtede kundeforhold for øje. Nykredit skal være troværdig og  konkurrencedygtig set både fra låntager og investor, da disse to ting hænger unægteligt sammen. Mit engagement og interesse for Nykredit bunder i mere en 10 års arbejde i koncernen og derfor et stort kendskab til mange aspekter af virksomheden. Denne viden og indsigt vil jeg gerne bringe i spil på det niveau, som Forenet Kredit kan bibringe.

Hvad er dine mærkesager?

 • Nykredit skal forblive konkurrencedygtig både set fra investor og låntager.
 • Vi skal være landdækkende og derved opfylde vores samfundsmæssige “rolle”.
 • “KundeKroner” skal revurderes løbende og evt. forbedres, såfremt markedet er til det.
 • Ejerskabet af Nykredit skal altid være en afvejning af for og imod, og vi skal i repræsentantskabet huske, hvem vi repræsenterer.
 • Den unikke danske realkreditmodel må ikke udvandes af internationale/EU lovgivning.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At sørge for, at Nykredit holder fokus på at drive en konkurrencedygtig forretning, og at foreningen (kunderne) står vagt ved foreningens værdier og dem, de repræsenterer.

Citat

Nykredit skal leve op til sin rolle som markedsleder og sørge for konkurrencedygtige priser over hele Danmark.

Lidt om mig

Jeg er uddannet agrarøkonom og HD og i gang med den afsluttende del af min MBA. Jeg har tidligere arbejdet i Nykredit i mere end 10 år og har derved et indgående kendskab til forretningen og den finansielle sektor generelt. Jeg arbejder p.t. som konsulent inden for landbrugssektoren og driver ved siden af min egen landbrugsejendom. Jeg sidder blandt andet i bestyrelsen i Historiske Huse, en forening der repræsenterer ejere af fredede bygninger. Jeg er endvidere aktiv reserveofficer, fraskilt og har to børn. Er bosiddende i København.

Thomas Dyhrberg Nielsen

Opstillet på baggrund af PFA Asset Management A/S (cvr 32671888)

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til Forenet Kredits repræsentantskab som obligationsejer for at bidrage med den viden og indsigt, jeg har gennem mit job som økonomidirektør i PFA pension. Som en del af PFA ønsker jeg at bidrage aktivt til udviklingen af repræsentantskabet og til at sikre gode og ansvarlige beslutninger også fremadrettet.

Hvad er dine mærkesager?

Dansk realkredit er anerkendt verden over som et af de bedste, billigste og mest effektive systemer til långivning. Nykredit er Danmarks største kreditgiver og har gennemgået en positiv rejse, som jeg gerne vil understøtte. Jeg har følgende mærkesager:

 • at den positive udvikling i Nykredit fortsætter, med fokus på konkurrencedygtige boliglån og deling af overskud.
 • at Nykredit fortsat er en effektiv og stabiliserende faktor i dansk realkredit, der også kan låne penge ud i krisetid.
 • at bidrage til at udvikle og modernisere repræsentantskabet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningens rolle har ændret sig over den seneste årrække, senest med den skelsættende beslutning om at sælge en del af Nykredit. Jeg ønsker at være med til at bidrage til den fortsatte udvikling af repræsentantskabets rolle i Nykredit.

Følgende spørgsmål, mener jeg, repræsentantskabet bør dedikere tid og energi til at diskutere og træffe beslutning om i de kommende år:

 • Hvilke beslutninger kan/vil/ønsker repræsentantskabet at involvere sig i?
 • Hvordan skal bestyrelsens rolle være?
 • Hvor meget og ikke mindst hvordan skal der overskudsdeles?

Citat

Dansk realkredit er anerkendt verden over som et af de bedste, billigste og mest effektive systemer til långivning. Det skal det også være i fremtiden. Derfor vil jeg gerne være med til at udvikle repræsentantskabet og dets arbejde, således at Nykredits positive udvikling fortsætter, og det store forretningsmæssige potentiale i virksomheden også fremover kan realiseres.

Lidt om mig

Jeg er 49 år og bosat i Værløse. Jeg er økonomidirektør i PFA Pension og bestyrelsesmedlem i PFA Asset Management A/S. Jeg er uddannet cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Århus og har tidligere været ansat i ledende stillinger hos SEB Pension og ATP.

Marie Louise L.M. Friderichsen

Repræsentant siden 2014 (obligationsejer)

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Fordi yderområderne har brug for at være stærkt repræsenteret. Nykredit har været stærkt tilstede med lån på Lolland-Falster i en tid, hvor mange andre kreditselskaber valgte at vende området ryggen p.g.a. dårlige priser, men det er vigtigt for mig at sikre alle borgere i Danmark samme muligheder for realkreditlån, så Danmark ikke knækker, men er beboet og tilbyder muligheder i alle egne.

Desuden er det væsentligt for mig at skovbruget har en stemme som erhverv.

Og endelig mener jeg, at også erhvervskvinder skal stille sig til rådighed og være med til at sætte retningen for fremtidens kreditfinansiering og boligpolitik.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At være folkets stemme fra alle dele af befolkningen i erhvervs-København.

Det er ikke nødvendigvis en modsætning i opfattelse af virkemidler og ønske om retning for koncernen, men det er væsentligt for kommunikationen og forståelsen i omverden af, hvad Nykredit er, vil og står for.

Mette Kirstine Agger

Uddannelse

Jeg er biolog og har suppleret med en MBA. Jeg har i hele mit arbejdsliv været engageret i krydsfeltet mellem forskning og forretning inden for biotek. Jeg er iværksætter og har startet egen virksomhed samt hjulpet andre med at starte virksomheder.

Jeg har lang erfaring med bestyrelsesarbejde, både nationalt og internationalt i private og børsnoterede virksomheder. Jeg har i dag ansvaret for investeringer i biotekvirksomheder som en del af kapitalforvaltningen i Lundbeckfonden. Jeg indgår i Lundbeckfondens ledelsesgruppe og arbejder derfor dagligt med det langsigtede strategiske ejerskab og kan se, hvordan et langsigtet majoritetsejerskab (fondsejerskab) er til gavn for både virksomheder og Danmark.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For mig udgør realkreditmodellen en hjørnesten i den danske samfundsmodel og økonomi og giver en mulighed for alle til at opnå stabile og billige boliglån under dansk kontrol. Det er en tryg model, hvor et boliglån, når det først er etableret, ikke af långiver (realkreditselskabet) kan opsiges af strategiske, politiske eller fx økonomiske grunde, så længe låntager overholder betalingsaftalerne. Det er en model, som er velafprøvet, og som løbende skal udvikles med fortsat stabilitet, kvalitet og faglighed som rettesnor.

Forenet Kredit ejer 79% af Nykredit, og dette foreningsejerskab anser jeg som værende et meget vigtig demokratisk element for en finansiel virksomhed med så omfattende engagementer i Danmark. Endvidere udgør et så stort ejerskab mulighed for at sikre en langsigtet og stabil ejer af Nykredit i tråd med de industrielle fondsejerskaber, som har vist sig at være så værdifulde for en række danske førende virksomheder, og sikret, at disse virksomheder forbliver danskejede.

Jeg ser derfor Forenet Kredits fornemmeste og primære opgave at være en stabil, langsigtet ejer af Nykredit og give Nykredit mulighed for at fastholde og videreudvikle den unikke danske realkreditmodel.

Jeg vil meget gerne være med til at varetage denne opgave for Forenet Kredit. Derfor stiller jeg op til repræsentantskabet!

Hvad er dine mærkesager?

 • At sikre Nykredit som en meget væsentlig garant for dansk realkredit også i fremtiden.
 • At fastholde et majoritetsejerskab i Nykredit og dermed sikre, at Nykredit forbliver en foreningskontrolleret og demokratisk ejet virksomhed.
 • At Nykredit fortsat drives professionelt med høj saglighed og fokus på både den effektive profitable forretning som grundlag for den fremtidige soliditet, men også på samfundssind, etik og ansvarlighed.
 • At udvikle og forbedre medlemsdemokratiet i Forenet Kredit med fokus på kvalitet og saglighed.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal sikre en høj kvalitet og faglighed i Nykredit. Vi skal også fastholde Nykredit i at levere de bedste og billigst mulige realkredit lån samtidig med, at Nykredits finansielle styrke og robusthed fastholdes.

Forenet Nykredit skal fortsætte udviklingen af et aktivt medlemsdemokrati med det bredest mulige engagement til Nykredits og dansk realkredits bedste. Der skal være fokus på den saglige diskussion og på en ordentlig debattone.

Jeg tror, at et Danmark uden dansk realkredit vil blive et mindre demokratisk og mindre lige samfund, hvor boliglån vil være for de færre og ikke for de fleste. Dansk realkredit som leveret af Nykredit sikrer større lighed og bedre muligheder for mange. Det skal Forenet Nykredit være med til at fastholde og fortsat styrke som majoritetsejer af Nykredit.

Lidt om mig

Jeg er 55 år og bor på landet i Humlebæk. Jeg har været medlem af repræsentantskabet i 4 år og indgår i øjeblikket i moderniseringsudvalgets arbejdsgruppe.

Jeg har i hele mit arbejdsliv været engageret i krydsfeltet mellem forskning og forretning inden for biotek. Jeg er iværksætter og har startet egen virksomhed samt hjulpet andre med at starte virksomheder.

Mette Ravn

Uddannelse

 • 2018 Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMS virksomheder på Aarhus BS Aarhus Universitet
 • 2015 EMBA Business Strategy, Business Institute i Aalborg
 • 2010 Diplomuddannelse i Ledelse på VIA University College
 • 1992 Diplomuddannelse i Regnskab, Handelshøjskolen i Århus
 • 1988 1. del cand.oecon., Aarhus Universitet
 • 1986 Sproglig student, Horsens Statsskole

Tillidsposter:

 • Bestyrelsesformand VL 93
 • Bestyrelsesformand for brancheforeningen Foreningen af kursus- og konferencehoteller under HORESTA
 • Bestyrelsesformand GINNERUPARKITEKTER A/S
 • Medlem af bestyrelsen Horsens Folkeblads Fond
 • Medlem af bestyrelsen i Jansson Gruppen A/S
 • Medlem af repræsentantskabet Forenet Kredit
 • Medlem af repræsentantskabet VAF/Horsens Folkeblad
 • Medlem af repræsentantskabet Insero
 • Medlem af bestyrelsen Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord (Vejle Kommune)

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi jeg interesserer mig for private låntageres og erhvervslivets muligheder for lån i fast ejendom. Jeg er optaget af at fremtidssikre de lånemuligheder, som Nykredit-koncernen udbyder til gavn for erhvervslivet i Danmark. Det er lånemulighederne, som er stærkt medvirkende til, at små og store virksomheder i Danmark kan vækste og udvikle sig i en konkurrencepræget virkelighed. Jeg har samtidig som medlem af repræsentantskabet haft fokus på at involvere mig i de opgaver, der er blevet stillet til repræsentantskabet, og jeg har bidraget med mine kompetencer, hvor det har givet mening. Jeg har b.la. arbejdet som udpeget medlem af udvalget for foreningens nye medlemsstrategi, som er vedtaget i 2019.

Hvad er dine mærkesager?

Det er vigtigt for mig, at der er fokus på, at Nykredit og Totalkredit sikres på sigt og overlever i et presset marked. Realkreditinstitutter er vigtige for hele Danmarks nationaløkonomi. Mit håb herudover er, at vi får et mere aktivt foreningsdemokrati i foreningen, hvor flere medlemmer melder sig ind, involverer sig, deltager i vores kundearrangementer, stiller op til de løbende valg, og i det hele taget er mere aktive i foreningen.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi har i 2016 i foreningen udvalgt fem mærkesager, som vi arbejder med. Der skal være fuld fokus på at udbyde verdens bedste boliglån. Og så skal vi sikre, at der eksisterer realkredit til enhver tid, at vores efterkommere også får gode lånemuligheder, at danskere i hele landet kan låne penge, og at vi fordeler overskuddet. Disse mærkesager er vi i fuld gang med at revitalisere, og det er vigtigt, at vi i foreningen har fokus på disse mærkesager i fremtiden. Vi skal samtidig sikre, at Nykredit-koncernen drives og driftes på en etisk og økonomisk forsvarlig måde.

For mig handler det ikke alene om, at private låntagere og erhvervslivet får de allerbilligste lån og allerlaveste bidragssatser. Det handler derimod for mig også om, at vi som hovedaktionær i Nykredit-koncernen fremtidssikrer Nykredit og derigennem realkreditlånet til boliger og erhverv i Danmark

Lidt om mig

Jeg er 52 år, bosat i Horsens og er gift med Kasper Arlund, som er brandingkonsulent i Hedensted Kommune. Vi har tilsammen 4 udeboende børn i alderen 22-27 år. I min fritid holder jeg mig i form ved løb og svømning. Jeg ELSKER at se fodbold. Jeg er flittig avis-, krimi- og faglitteraturlæser og er ofte besøgende på diverse kunstmuseer i Danmark og i europæiske storbyer.