Bo Jørgensen

Uddannelse:

Mange års arbejde med ledelse, økonomisk uddannet på CBS.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi det er vigtigt i mit virke i Boligselskabet Sjælland, at der ydes realkreditlån på konkurrencemæssige forhold alle steder i landet og til alle typer bolig.
Jeg ønsker et stærkt realkreditsystem, som fortsætter, også selvom det er unikt i Europa.
Jeg forventer, Nykredit sikrer, at det arbejdes på, at EU kender vores realkredit, når kapitalkrav eller andre forhold i den finansielle verden skal reguleres.

Hvad er dine mærkesager?

At der er sund konkurrence i realkreditbranchen, og at Nykredit forbliver en sund realkredit- og bankvirksomhed, som udlåner i hele landet til alle brancher og boligformer.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Mine mærkesager.

Lidt om mig:

Meget åben person, forretningsorienteret, men med et stærkt socialt engagement.

Thomas Vang Christensen

Tomas Haagen

Lone Jager Lindquist

Hvorfor stiller jeg op til repræsentantskabet?

Jeg har været bolig ejer/Total kredit kunde i snart 20 år. I forbindelse med en international erhvervskarriere er jeg blevet opmærksom på hvor unik det danske realkreditsystem er. Dansk realkredit giver almindelige mennesker mulighed for at låne finansiere deres bolig til rimelige priser. Jeg vil gerne være med til at sikre, at dette unikke system fortsat udvikles på konkurrencemæssige vilkår og forbliver medlemsejet.

Hvad er dine mærkesager?

Fremtidssikre den danske realkredit model baseret på medlemsejerskab og overskudsdeling.
Sikre billige realkreditlån til kommende generationer i Danmark. Sikre billige realkreditlån til landdistrikterne. Fortsat sikre ordentlighed og økonomisk fremdrift i driften af Nykredit og Total Kredits aktiviteter.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal sikre den fortsatte drift af en konkurrencedygtig, økonomisk stærk realkredit forretning med fokus på ordentlighed overfor kunder, partnere, medarbejdere samt medlemmer. Ovenstående skal baseres på et stærkt medlemsbaseret ejerskab, som udvikles i takt med samfundet. Endvidere er det vigtigt at sikre opbygning af det fornødne kapitalberedskab, så Nykredit/Total Kredit ikke væltes som følge af økonomisk krise.

Lidt om mig

Jeg er 48 år, er gift, har to børn og er bosat nord for Aarhus i en lille landsby, der hedder Ugelbølle, tæt ved Rønde. Min erhvervskarriere er baseret på en cand.merc. i afsætning og har været fokuseret på international vækst og forretningsudvikling. I dag er jeg aktiv partner i Family Support. Family Support hjælper virksomheder med at forebygge mistrivsel og reducere langtidssygmeldinger blandt de ansatte. Jeg er derudover formand og menigt medlem i forskellige virksomheders bestyrelser. Sidst men ikke mindst er jeg formand for netværket Bestyrelseskvinder, og har et naturligt fokus på
diversitet.

Ole Skovbøll Jensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Den danske realkreditmodel er en unik finansieringsform for låntager og giver samtidig en stor sikkerhed for obligationsejeren. Jeg ønsker en bevarelse og udvikling af moddellen til glæde for nuværende og fremtidige generationer, ligesom jeg ønsker en bevarelse af andelstanken som grundlag for Forenet Kredit. Det er for mig vigtigt med et konkurrencedygtigt og omkostningseffektivt Nykredit, der formidler lån til hele Danmark- også i perioder med lav vækst.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg ønsker et solidt, effektivt og konkurrencedygtigt Nykredit, der kan sikre obligationsejerne en sikker investering. Jeg ønsker desuden, at Nykredit yder lån på konkurencedygtige vilkår til alle egne af Danmark til både privat, landbrug og andre erhverv.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Udvikling af medlemsdemokratiet og forbedring af foreningens image samt sikring af lånemuligheder i alle egne af Danmark.

Lidt om mig

Jeg er gårdejer i Himmerland, hvor driften består af planteavl og udlejning af grisestalde. Jeg er uddannet landmand, agrarøkonom og HD i finansiel rådgivning. Jeg er partner i den uafhængige rådgivningsvirksomhed Eskerod & Skovbøll, hvor jeg arbejder med værdiskabende og personlig rådgivning. Vores fokus ligger på risikostyring af såvel den markedsmæssige risiko som den strategiske risiko i en virksomhed. Vores kunder findes primært i landbruget, hvor risikostyring inden for råvarer, finansiering og strategiske beslutninger får større og større betydning. Jeg deltager desuden i gårdråd og advisory boards, ligesom jeg holder foredrag.

Thomas Garth-Grüner

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at være med til at øve indflydelse på fremtidens Nykredit og realkreditmarkedet generelt. Jeg vil kæmpe for, at Nykredit forbliver en landsdækkende udbyder af realkreditlån til fair priser og med langsigtede kundeforhold for øje. Nykredit skal være troværdig og  konkurrencedygtig set både fra låntager og investor, da disse to ting hænger unægteligt sammen. Mit engagement og interesse for Nykredit bunder i mere en 10 års arbejde i koncernen og derfor et stort kendskab til mange aspekter af virksomheden. Denne viden og indsigt vil jeg gerne bringe i spil på det niveau, som Forenet Kredit kan bibringe.

Hvad er dine mærkesager?

 • Nykredit skal forblive konkurrencedygtig både set fra investor og låntager.
 • Vi skal være landdækkende og derved opfylde vores samfundsmæssige “rolle”.
 • “KundeKroner” skal revurderes løbende og evt. forbedres, såfremt markedet er til det.
 • Ejerskabet af Nykredit skal altid være en afvejning af for og imod, og vi skal i repræsentantskabet huske, hvem vi repræsenterer.
 • Den unikke danske realkreditmodel må ikke udvandes af internationale/EU lovgivning.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At sørge for, at Nykredit holder fokus på at drive en konkurrencedygtig forretning, og at foreningen (kunderne) står vagt ved foreningens værdier og dem, de repræsenterer.

Citat

Nykredit skal leve op til sin rolle som markedsleder og sørge for konkurrencedygtige priser over hele Danmark.

Lidt om mig

Jeg er uddannet agrarøkonom og HD og i gang med den afsluttende del af min MBA. Jeg har tidligere arbejdet i Nykredit i mere end 10 år og har derved et indgående kendskab til forretningen og den finansielle sektor generelt. Jeg arbejder p.t. som konsulent inden for landbrugssektoren og driver ved siden af min egen landbrugsejendom. Jeg sidder blandt andet i bestyrelsen i Historiske Huse, en forening der repræsenterer ejere af fredede bygninger. Jeg er endvidere aktiv reserveofficer, fraskilt og har to børn. Er bosiddende i København.

Thomas Dyhrberg Nielsen

Opstillet på baggrund af PFA Asset Management A/S (cvr 32671888)

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til Forenet Kredits repræsentantskab som obligationsejer for at bidrage med den viden og indsigt, jeg har gennem mit job som økonomidirektør i PFA pension. Som en del af PFA ønsker jeg at bidrage aktivt til udviklingen af repræsentantskabet og til at sikre gode og ansvarlige beslutninger også fremadrettet.

Hvad er dine mærkesager?

Dansk realkredit er anerkendt verden over som et af de bedste, billigste og mest effektive systemer til långivning. Nykredit er Danmarks største kreditgiver og har gennemgået en positiv rejse, som jeg gerne vil understøtte. Jeg har følgende mærkesager:

 • at den positive udvikling i Nykredit fortsætter, med fokus på konkurrencedygtige boliglån og deling af overskud.
 • at Nykredit fortsat er en effektiv og stabiliserende faktor i dansk realkredit, der også kan låne penge ud i krisetid.
 • at bidrage til at udvikle og modernisere repræsentantskabet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningens rolle har ændret sig over den seneste årrække, senest med den skelsættende beslutning om at sælge en del af Nykredit. Jeg ønsker at være med til at bidrage til den fortsatte udvikling af repræsentantskabets rolle i Nykredit.

Følgende spørgsmål, mener jeg, repræsentantskabet bør dedikere tid og energi til at diskutere og træffe beslutning om i de kommende år:

 • Hvilke beslutninger kan/vil/ønsker repræsentantskabet at involvere sig i?
 • Hvordan skal bestyrelsens rolle være?
 • Hvor meget og ikke mindst hvordan skal der overskudsdeles?

Citat

Dansk realkredit er anerkendt verden over som et af de bedste, billigste og mest effektive systemer til långivning. Det skal det også være i fremtiden. Derfor vil jeg gerne være med til at udvikle repræsentantskabet og dets arbejde, således at Nykredits positive udvikling fortsætter, og det store forretningsmæssige potentiale i virksomheden også fremover kan realiseres.

Lidt om mig

Jeg er 49 år og bosat i Værløse. Jeg er økonomidirektør i PFA Pension og bestyrelsesmedlem i PFA Asset Management A/S. Jeg er uddannet cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Århus og har tidligere været ansat i ledende stillinger hos SEB Pension og ATP.

Peter Christophersen

Uddannelse

Cand.scient. i geografi.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Forenet Kredit solgte som bekendt en del af sine aktier til en række pensionsselskaber, men ejer fortsat 79% af Nykredit. Jeg mener, det er vigtigt, at Forenet Kredit fortsat er en stærk ejer af Nykedit. Foreningsejerskabet indebærer, at Nykredit/Totalkredit skal kunne formidle konkurrencedygtige lån, og for obligationsejerne sikre lån. Dette vil tillige være en sikkerhed for, at hele realkreditsektoren fortsat vil levere billige lån.

Endvidere vil Nykredit/Totalkredit være den bedste garant for, at der også gives realkreditlån i landdistrikterne.

For at sikre konkurrencedygtige lån i fremtiden, er det imidlertid afgørende, at Nykredit drives effektivt og opnår den bedste rating af kreditvurderingsbureauerne.

Hvad er dine mærkesager?

 • At Nykredit skal drives effektivt, så der kan udbetales store beløb til KundeKroner.
 • At Nykredit drives dygtigt og professionelt, så obligationsejernes værdier sikres bedst muligt.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At gøre Nykredit mere effektiv, så det er muligt at have de laveste priser og samtidig drive en langsigtet og robust virksomhed.

Lidt om mig

Jeg er 66 år, gift med Lona, og vi har to døtre. Jeg er uddannet geograf fra Aarhus Universitet i 1981. Herefter havde jeg en karriere i Herning og Ikast kommune, sluttende som kommunaldirektør i Ikast. I 1999 tiltrådte jeg en stilling som udviklingsdirektør i KPC, der er et stort entreprenør- og udviklingsselskab. Her opbyggede jeg en udviklingsafdeling. Jobbet i KPC har givet mig et stort kendskab til ejendomsbranchen samt kommerciel forståelse. 1. januar 2019 stoppede jeg i KPC og har startet mig eget konsulentfirma. Det har givet mere tid til familie og bestyrelsesarbejde.

Teddy Jacobsen

Trine Wagner

Uddannelse

BBA, International Business, Schiller International University, Madrid, Spanien.

Adm. direktør i Wagner Ejendomme. Næstformand i ProDomus (Aalborg Grundejerforening).

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

I kraft af mit hverv som privat udlejer er jeg som låntager tæt på den unikke danske realkreditmodel, og jeg har gennem mere end 20 år haft et tæt samarbejde med Nykredit. Gennem repræsentantskabet i Forenet Kredit har jeg mulighed for at påvirke den vej, Nykredit skal gå, til gavn for både private og erhvervslivet. Ved at sikre de rigtige lån til erhvervslivet, i mit tilfælde boliger til udlejning, kan vi være med til at sikre boliger til rimelige priser til alle. Jeg har været medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit de sidste fire år og genopstiller, da jeg gerne vil være med til at udøve indflydelse og bidrage, hvor det er muligt, og arbejde for den danske realkreditmodel, med lån til hele Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

Det byggede miljø betyder meget for mig, og realkredit er en vigtig del af dette. Jeg vil gerne være med til at sikre den danske realkreditmodel. Jeg ønsker at være med til at udvikle og forbedre medlemsdemokratiet i Forenet Kredit.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen skal sikre, at Nykredit har fokus på ordentlighed. Samtidig er det vigtigt, at Nykredit har de bedst mulige priser og kan drive en sund virksomhed.

Foreningsejerskabet er vigtigt. Vi skal fastholde muligheden for fair lån til hele Danmark, og det gøres bedst som foreningskontrolleret virksomhed.

Lidt om mig

Jeg er 50 år og bor i Nibe. Jeg har taget mine uddannelser i London og Madrid og har nydt at bo 6 år i England og Spanien, inden jeg som 25 årig kom tilbage til Danmark for at arbejde i familievirksomheden. De første år i familiens tøjvirksomhed, og de seneste 22 år med at opbygge en betydelig ejendomsportefølje, som stadig er ejet af familien. Jeg er meget engageret i det, jeg brænder for, og deltager gerne, hvor det er muligt at have indflydelse.