Michael Demsitz

 • Født den 1. februar 1955
 • Indtrådt i bestyrelsen den 31. marts 2004
 • Adm. direktør i Boligkontoret Danmark

Bestyrelsesformand i:

 • Byggeskadefonden

Næstformand i:

 • Nykredits Fond

Bestyrelsesmedlem i:

 • Nykredit A/S
 • Nykredit Realkredit A/S
 • BL – Danmarks Almene Boliger

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Med baggrund i den almene sektor stiller jeg op til repræsentantskabet for at sikre gode lånevilkår i renoveringssager og nybyggerier, så vi som samfund fortsat kan have en høj boligstandard i Danmark uanset livssituation.

Gennem historien har Nykredit gået forrest, når der skulle skabes gode og solidariske boliglån til alle – også i krisetider. Derigennem har vi været med til at styrke vores velfærd og sammenhængskraft og skabe et samfund i balance. Med fokus på udvikling af demokratiet i Forenet Kredit, samfundsansvar og stærke medlemsfordele ønsker jeg fortsat at bidrage til dette vigtige arbejde.

Hvad er dine mærkesager?

 • At sikre verdens bedste boliglån.
 • At sikre, at Nykredit også kan låne ud, når en økonomisk krise begrænser de andre.
 • At sikre gode billige lån også til vores børn og børnebørn.
 • At sikre fair boliglån til hele Danmark – også der, hvor væksten ikke er høj.
 • At dele virksomhedens overskud med vores medlemmer (låntagere).
 • At sikre et levende medlemsdemokrati i foreningen.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal i den kommende tid fortsætte med at styrke den positive udvikling, der blev sat i gang med pensionskassernes medejerskab. Fremtiden skal handle om kundernes behov og om at skabe en sund balance mellem konkurrencedygtige lån og den ansvarlighed og soliditet, som er Nykredits varemærke. Dette skal udgøre fundamentet for et sundt og bæredygtigt tillidsforhold til investorer og samarbejdspartnere.

Citat

Nykredit skal bevares som et kundestyret realkreditinstitut og bank. Nykredit skal levere de bedste produkter og være blandt markedets billigste. Medlemmerne skal kunne mærke, at der er tale om en kundeejet bank med et aktivt og konstruktivt medlemsdemokrati med nærværende og relevant kundeservice. En bank, som omverdenen respekterer.

Lidt om mig

Jeg har gennem hele min karriere arbejdet med at sikre gode boligforhold for de mennesker, der ikke har råd til, eller ikke ønsker selv at eje deres bolig – gennem drift, renoveringer og nybyggeri. Jeg har arbejdet med almene boligforeninger og beboerdemokrati og har været med til at styrke beboernes muligheder for medbestemmelse i og uden for deres boliger.
Jeg har altid brugt mine kompetencer til at få indflydelse, der hvor det giver mening for mennesker.

Jeg er administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, repræsentantskabsmedlem og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit og medlem af risikoudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S. Jeg er desuden formand for Byggeskadefonden, bestyrelsesmedlem i BL – Danmarks Almene Boliger og ekstern censor på kandidatuddannelsen Plan, By og Proces på RUC.

Preben Sunke

 • Født den 13. januar 1961
 • Indtrådt i bestyrelsen den 22. marts 2018
 • Viceadministrerende direktør/COO for Danish Crown A/S

Bestyrelsesformand i:

 • Slagteriernes Arbejdsgiverforening

Næstformand i:

 • Daka Denmark A/S
 • Agri Norcold A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Medlem i bestyrelser i flere datterselskaber ejet af Danish Crown

Øvrige:

 • Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten.

Kompetenceoversigt:

 • International virksomhedsledelse, siden 1998 på direktionsniveau, herunder styring af datterselskaber
 • Som Group CFO, servicering af bestyrelse og repræsentantskab
 • Strategisk Risk Management
 • Bestyrelsesarbejde

Uddannelse:

 • 1999 – 2002 MBA ved Henley Management Institute, London (Diplom Maj-2003)
 • 1984 – 1988 HD Finansiering, Handelshøjskolen i København

Erhvervserfaring:

 • Okt. 2001 – Koncernøkonomidirektør/ Group CFO og medlem af direktionen Danish Crown A/S, dansk baseret selskab indenfor fødevarebranchen. Verdens største eksportør af grisekød, der står for ca. halvdelen af den danske landbrugseksport. Omsætning i 2016/17 62 mia. kr. i alt ca. 25.000 medarbejdere og indirekte ejet af ca. 7.200 andelshavere.
 • 1991 – 2001 – Koncerndirektør og medlem af direktionen (1998 – 2001)
  Tulip International A/S, datterselskab i Danish Crown koncernen.
 • 1989 – 1991 – Seniorkonsulent, Financial Services Coopers & Lybrand Konsulenter A/S
 • 1986 – 1989 – Kontorchef (1987-89) Den Danske Bank
 • 1984 – 1986 – Finanschef (1984-86) Superfos A/S
 • 1979 – 1984 – Bankfuldmægtig (1984-84) Den Danske Bank

Nina Smith

 • Født den 17. oktober 1955
 • Indtrådt i Forenet Kredits bestyrelse den 22. september 2004
 • Professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Bestyrelsesformand i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond
 • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Næstformand i:

 • Nykredit Realkredit A/S
 • Nykredit A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Fonden Visit Aarhus

Hvorfor er du repræsentant i Forenet Kredit?

Nykredit er den eneste store danske finansielle institution, som er foreningsejet, og det er en enestående konstruktion med både muligheder og udfordringer. Og mit mål er klart: at udløse dette enorme potentiale. Det skal primært ske gennem tre fokusområder, nemlig en modernisering af foreningen, en skærpelse af foreningens særlige profil og sidst men ikke mindst en varetagelse af kundernes interesser – samtidig med at vi driver en konkurrencedygtig og effektiv finansiel virksomhed. Det vil gøre foreningen til det stærke bindeled mellem kunderne og virksomheden. Dét er min vision.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet er Nykredits øverste ledelsesorgan, og det ansvar tager vi ikke let på – især ikke i disse vanskelige år med meget store ændringer i den finansielle regulering. Vores fornemste opgave er at være med til at transformere Nykredit til en konkurrencedygtig, unik foreningsejet virksomhed og samtidig demonstrere, at der er klare fordele ved at være kunde i en sådan konstruktion. Dét er opgaven – hverken mere eller mindre.