Tobias Jørgensen

Uddannelse

Highschool Student, Pocatello High School afgangsår 2001
HF student fra Kolding Amts gymnasium afgangsår 2004
Befalingsmand ved Dronningens Artilleri regiment år 2006
Erhvervsuddannet anlægsstruktør og kloakmester år 2012

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Som formand på Kolding Havn og bestyrelsesmedlem i Esther og Hans Clausens Mindefond har jeg mulighed for at følge udviklingen og tilknytningen mellem disse og Nykredit. Det er spændende, da der er tale om en veletableret “gammel” virksomhed og en helt ny virksomhed.
Desuden er jeg erhvervsuddannet og er meget praktisk anlagt. Jeg tror på, at det vil være sundt med et bredt persongalleri i repræsentantskabet. Det kan jeg bidrage med, og jeg stiller mig derfor til rådighed.

Hvad er dine mærkesager?

1) Fair lån i hele Danmark.
2) De bedste rammer for vækst i små og mellemstore virksomheder.
3) Socialøkonomisk sigte i det, vi gør.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Fremtidssikring af vores økonomi. Mange spår, men ingen kender dagen før solen går ned. Nogle fremtidsforskere forudser et fortsat stigende arbejdsbehov de kommende 4-6 år, hvilket naturligt vil skabe økonomisk vækst. Lad os håbe og tro på dette. Andre taler om “the everything bubble”, der er en økonomisk krise større end sidste finanskrise. En negativ indlånsrente er forhåbentlig med til at regulere/udsætte en eventuel kommende krise. Det er min klare overbevisning, at vi som pengeinstitut skal ruste os til det positive og værne os mod det negative. Og generel sikker drift.

Handling er det bedste udtryk for holdning! P. Søderberg

Om mig

• Født 8/8-1984
• Gift med Tina siden september 2010
• 3 børn i alderen 4-9 år

Jeg er en resultatskabende projekt- og salgschef ved Lunderskov Nybyg med mere end 13 års brancheerfaring inden for byggeri. Jeg motiveres af at skabe udvikling og resultater gennem meningsfulde relationer og nye forretningsmæssige tiltag. Gennem hele min karriere i byggebranchen har jeg været optaget af at gøre min indflydelse gældende, hvilket har givet mig mange spændende arbejdsmæssige udfordringer og opgaver. Siden min tid i forsvaret, har jeg arbejdet med ledelse, og/eller opkvalificering af mennesker. Derfor falder det mig naturligt at tage ansvar og gå forrest, når der skal ydes en ekstra indsats.

I hjemmet har vi en sund omgangstone, hvor vi taler pænt og hjælper hinanden. Det er vigtigt for Tina og mig, at vores børn får forståelse for værdien af at lave noget. Derfor har alle tre børn også pligter. Samtidig lægger vi vægt på, at man skal være rummelig og respektere/acceptere andre menneskers forskelle.
Da jeg arbejder meget og befinder mig godt med det, har vi i fællesskab valgt, at Tina arbejder på nedsat tid, så der er tid til at hente og bringe børn, og holde styr på hus og hjem, så vi kan koncentrere os om at være familie, når vi alle er hjemme sammen. Jeg holder rigtig meget af at tilbringe tid med venner, men familielivet er det vigtigste for mig, og derfor taler vi rigtig meget om, hvad vi forventer af hinanden, og jeg har fuld opbakning på hjemmefronten, til både arbejde, politik og bestyrelsesarbejde.

Ole Ballegaard

Uddannelse

Statsaut. ejendomsmægler, DiplomValuar

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For at gøre mit til, at vi kan bibeholde og fremtidssikre den realkredit model, vi har i dag. Jeg finder det meget vigtigt, at vi sørger for, at også kommende generationer kan nyde godt af verdens bedste boliglån i hele landet.

Hvad er dine mærkesager?

At Nykredit fortsat skal drives på professionel vis, således at danskerne også kan tilbydes verdens bedste boliglån i fremtiden.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At fremtidssikre sig, så de kommende generationer også vil få gavn af verdens bedste boliglån, samt sikre at disse lån også kan tilbydes, når vi igen kommer til at opleve krisetider i Danmark.

Om mig

Jeg har arbejdet en del år som erhvervsmægler i Vejle og Horsens, blandt andet som indehaver af Nybolig Erhverv Horsens. Siden 2013 har jeg drevet og udviklet på egen ejendomsportefølje, som primært består af erhvervsejendomme. Jeg har det meste af mit voksenliv beskæftiget mig med køb, salg og udvikling af ejendomme, hvorfor jeg igennem mange år har haft meget med belåning af ejendomme at gøre.

Henrik Hvidesten

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi jeg gerne vil engagere mig de steder, hvor jeg føler, at jeg med min baggrund kan være med til at påvirke beslutninger, der har betydning for os alle.

Hvad er dine mærkesager?

– Hvis der ikke er ordentlige muligheder for finansiering af fast ejendom i hele landet, bliver landet trukket skævt. Forenet Kredit skal derfor være med til at sikre, at der er mulighed for realkreditlån i hele landet.
– Det danske realkreditsystem har en lang historie med at sikre en både økonomisk og socialt bæredygtig finansiering. Sådan skal det også være for de kommende generationer.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At der kan tilbydes stærke og konkurrencedygtige lån i hele Danmark både nu og i fremtiden.

Lidt om mig

Født i 1978. Samlevende med Louise og vores 2 børn fra 2012 og 2013.
Uddanet cand.oecon.agro fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.
Arbejdet 13 år med realkreditlån til landbrug og landejendomme i DLR Kredit.
Borgmester i Ringsted Kommune siden 2014.
Diverse bestyrelses- og repræsentantskabsposter, fx:
Formand for FGU Danmark
Formand for beredskabskommissionen i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning
Medlem af KL’s repræsentantskab
Medlem af Sjællandske Mediers repræsentantskab

Niels Nordgaard

Hvorfor stiller ud op til repræsentantskabet?

Som medlem af repræsentantskabet vil jeg arbejde for, at kunde- og samfundsansvar har topprioritet. Det skal udmøntes på en sådan måde, at den politiske og finansielle tillid til koncernens aktiviteter aldrig må kunne anfægtes.

Som foreningsejet virksomhed påhviler det også repræsentantskabet at vælge en handledygtig og kompetent bestyrelse, som kan leve op til de meget store krav, der med rette stilles til ledelsen af en stor finansiel virksomhed, der har et betydeligt samfundsansvar.

Hvad er dine mærkesager?

Erhverv og boliger skal i hele landet kunne opnå den bedst mulige belåning til lave omkostninger.

Overskuddet i Forenet Kredit skal også fremadrettet komme kunderne til gode i form af rabatordninger for alle kundegrupper i Nykredit og Totalkredit.

Uden at svække tilliden til danske obligationer skal realkreditten løbende tilpasse sig låntagernes behov og samfundets krav til bæredygtige finansielle løsninger.

National og international lovgivning, som begrænser mulighederne for at videreføre og udvikle det danske realkreditsystem, skal undgås.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Jeg vil arbejde for, at der fastsættes ambitiøse mål for kundetilfredshed, effektivitet og markedsposition inden for koncernens hovedaktiviteter. Efter min opfattelse skal repræsentantskabet i samarbejde med bestyrelsen og ledelsen i Nykredit løbende følge op på de opnåede resultater.

Boliger og erhverv skal også i dit område kunne opnå den bedst mulige belåning til lave omkostninger

Lidt om mig

Jeg har som gårdejer med planteavl syd for Holbæk en stærk interesse for landbrugets udviklingsmuligheder og finansieringen heraf. Jeg har en videregående uddannelse i økonomi med speciale i landbrugets finansieringsforhold, og jeg har været ansat som økonom i landbrugsministeriet, landbrugsattaché ved OECD i Paris samt efterfølgende haft et ledelsesmæssigt ansvar for henholdsvis landbrugs- og internationale spørgsmål i sukkerindustrien.

Sophus Vørsing

Uddannelse:

Gymnasialt uddannet. Diverse it- og branchekurser.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Som formand for Sydkystens Boligselskab i Greve og næstformand i KAB er det vigtigt, at den almene sektor søger indflydelse og aktivt deltager i de fora, som vi er en naturlig del af.

Hvad er dine mærkesager?

Den danske realkreditmodel er unik, og samtidig er den finansielle sektor i Danmark inde i en periode med store omstillinger og konsolideringer. Det er efter min mening vigtigt at holde fast i de foreningsstrukturer, som er et særkende for landet, og hvor medlemmer, demokratisk organisering og deltagelse er en vigtig del.
Det er vigtigt, at der er en fornuftig balance mellem indtægter og omkostninger, så den langsigtede strategiske udvikling af både Forenet Kredit og Nykredit/Totalkredit kan fortsætte. Er der overskud skal det retur til medejerne/låntagerne/kunderne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Der er allerede sket en masse efter den store medieomtale af de forhøjede bidragssatser og den mulige børsnotering, men det ser ud til, at der fortsat skal arbejdes med at få et mere levende og aktivt medlemsdemokrati.
Forenet Kredit skal, som den sidste medlemsejede kreditforening, varetage alle medejeres interesser, og der skal være tillid til foreningen og produkterne. Samfundsansvaret er vigtigt; når det går godt for foreningen, går det godt for Danmark.

Lidt om mig:

Jeg er 55 år og bor alment i Greve. Her bor jeg sammen med min hustru Ly og mit yngste barn Caroline.
Siden jeg var først i tyverne, har jeg vedholdende lagt en del af min fritid i frivilligt- og NGO-arbejde.
I mit civile hverv er jeg IT-chef i Møbeltransport Danmark A/S, der tager sig af alle aspekter af flytning i både ind- og udland.
Jeg har været formand for KAB-fællesskabets taskforce, der har arbejdet med repræsentation og god governance.
Her er et uddrag af tillidshverv:
– Formand for Sydkystens Boligselskab
– Medlem afdelingsbestyrelsen, Bøgehegnet
– Næstformand for KAB’s bestyrelse (indvalgt siden 1998)
– Bestyrelsesmedlem i Confirm A/S
– Næstformand for Dansk Vietnamesisk Forening
– Bestyrelsesmedlem i Greve Fjernvarme

Christian Christensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har samarbejdet med Nykredit i mange år, men det var først for fem år siden, jeg blev opmærksom på det stærke foreningsejerskab og muligheden for at få indflydelse som låntager. I 2015 blev jeg medlem af repræsentantskabet. De seneste fire år har der været en del stormvejr omkring foreningen, men jeg glæder mig over at Forenet Kredit og Nykredit efter min mening nu står stærkere end nogen siden før. Medlemsdemokratiet er samtidig blevet mere levende, og det tror jeg er vigtigt for at kunne bevare og udvikle ejerskabet af Nykredit.

Hvad er dine mærkesager?

– Idealisten Christian ønsker at alle i Danmark har mulighed for at eje fast ejendom. Nykredit skal altid være i stand til at tilbyde finansiering. Uanset hvor i Danmark man bor, og uanset om det er krise eller højkonjunktur.
– Egoisten Christian vil have adgang til billig finansiering. Jeg holder et vågent øje med at vores virksomhed, Nykredit, drives effektivt, og altid er konkurrencedygtig – både før og efter kundekroner.

Lidt om mig

Jeg er 41 år, og bor med min hustru og vores to børn i Hedensted. Jeg er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Mit daglige virke er som direktør i grovvareselskabet Hornsyld Købmandsgaard A/S, hvor jeg har været ansat siden 2005.
Jeg er bestyrelsesmedlem i en del virksomheder, samt i vores brancheorganisation. Siden 2015 har jeg være repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit. Jeg vurderer at min erfaring og min baggrund gør mig i stand til at forstå det – til tider – komplicerede materiale, der danner baggrund for, at vi i repræsentantskabet kan træffe gode beslutninger. I min fritid holder jeg af at være sammen med familie og venner. Da jeg også holder af god mad, er det nødvendigt for mig at løbe en tur et par gange om ugen.

Thomas Holluf Nielsen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op fordi jeg kan og vil repræsentere de almene boliger i en stærk kundeorienteret forening, der fortsat skal sikre stærke konkurrencedygtige lån til alle samfundslag i Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

De almene boliger…i hele landet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Kunderne og at vi kan tilbyde stærke og konkurrencedygtige lån til et sammenhængende Danmark og samfund.

Citat

Alle har ret til en tryg og god bolig. God ledelse skaber gode resultater og kræver klar kommunikation.

Lidt om mig

  • 50 år.
  • Født og opvokset i Svendborg.
  • Far til Ida Marie på 14 år og til Peter Alexander på 17 år.
  • Udannet på CBS og har siden 1989 arbejdet for de almene boliger. Fra vicevært til adm. direktør.
  • Brænder for at udvikle, professionalisere og effektivisere de almene boliger uden at gå på kompromis med værdierne – mennesker før mursten
  • Bestyrelsesformand i www.MYOB.dk
  • Repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit
  • Næstformand i www.LPGC.dk
  • Baneudvalgsformand i www.LPGC.dk

Lone Lund-Rasmussen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har haft et mangeårigt samarbejde med Nykredit, især i professionelle anliggender.

Nykredit er efter min mening en dygtig og yderst troværdig finansiel virksomhed, hvor jeg gerne vil være med til at præge den fremtidige udvikling både internt og eksternt, hvor forandringsvilje er nøgleordet.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg er meget engageret i den finansielle del af mit segment, den almene sektor. Det er vigtigt for vores branche, at vi fortsat kan nybygge/renovere boliger i hele landet. Det kan vi kun, hvis vi har fornuftige lånemuligheder – og det i hele landet.

Samtidig vil jeg medvirke til, at Nykredit fortsat fremstår som et realkreditinstitut, der kan rumme hele Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Kunderne er vigtige for Nykredit.

Men det er også vigtigt tæt at følge den rivende udvikling, der sker i den finansielle sektor, både hvad angår kapitalkrav, men også bitcoin og andre kryptovalutaer.

Lidt om mig

Jeg er bosiddende i Birkerød, uddannet jurist, Jeg har haft 10 års ansættelse i Boligministeriet primært vedrørende støttede almene boliger. Jeg har været ansat i 25 år som direktør for bygge- og ejendomsadministrationer. I 2009 stiftede jeg en almenadministrationsorganisation, der er en 100 pct. nonprofit organisation, der i dag administrerer godt 10.000 lejemål i hovedstadsområdet.

Jeg sidder i bestyrelsen for Københavns Universitets Boligfond, Almennet og Boligorganisationernes Direktør Forening.

Martin Andreasen

Ole Nielsen