Louise Mogensen

Uddannelse

  • Cand.polit, Københavns Universitet, 1992-1997
  • Matematisk student fra Silkeborg Amtsgymnasium, 1991

Erhvervserfaring 

Aug. 2016 –
Direktør i Forenet Kredit

Aug. 2013 – Juli 2016
Vicedirektør i Finansrådet, og pr. 15.12.2015 tillige direktør i Børsmæglerforeningen

Jan. 2010 – Aug. 2013
Kontorchef i det finansielle område, Økonomi- og Erhvervsministeriet / Erhvervs- og Vækstministeriet

Aug. 1997 – Jan. 2010
Fuldmægtig, specialkonsulent og prokurist i forskellige afdelinger i Danmarks Nationalbank


Bestyrelseshverv

Aug. 2016  –
Medlem af bestyrelsen i Nykredits Fond

Maj 2017 –
Medlem af bestyrelsen i Nationaløkonomisk Forening