Marie Bender Foltmann

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg vil gerne bidrage til at passe på vores særlige danske realkreditmodel, der gennem generationer har sikret os boligejere verdens bedste boliglån. Vi skal værne om muligheden for, at helt almindelige danske familier som min egen også i fremtiden kan låne til et hus. Derfor er det vigtigt, at Forenet Kredit stiller klare krav om langsigtet ansvarlighed og kontinuerlig udvikling og fornyelse.

Hvad er dine mærkesager?

Forenet Kredit skal være garant for den danske realkreditmodel. For hele Danmark. Forenet Kredit skal stille klare krav om gode, sikre og konkurrencedygtige lån til boligejere i hele Danmark. Det skal ske på et ansvarligt og langsigtet grundlag, der samtidig sikrer, at hele Danmark kan være med – i hele landet og på tværs af livssituationer. Som småbørnsmor vil jeg være talerør for de mange danske familier, der udgør fremtiden for den danske realkreditmodel. Jeg vil tale vores børns og børnebørns sag – uanset hvor i landet, de bor.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal først og fremmest være en aktiv ejer, der værner om vores særlige realkreditmodel. Som boligejere skal der også være fordele ved at være kunde i en foreningsejet koncern. Derfor skal Forenet Kredit derudover fokusere på, at mest muligt af overskuddet i Nykredit-koncernen kommer kunderne til gode fx som rabat i bidragssatserne. Og for det tredje skal Forenet Kredit i endnu højere grad være til for medlemmerne og ikke bare for repræsentantskabet.

Vi skal udvikle Forenet Kredit med arrangementer, events og tilbud for almindelige kunder i Nykredit og Totalkredit. Med et godt medlemsliv får vi også et sundt og levende foreningsdemokrati.

Lidt om mig

“Ildsjæl med seriøs og professionel tilgang til foreningsarbejdet” – det siger samarbejdspartnere. Jeg siger selv, at jeg helt grundlæggende tror, at vi sammen kan skabe merværdi for den danske boligejer i et bredt fællesskab på tværs af generationer og geografi. Kommer jeg med i repræsentantskabet vil jeg medbringe både solid professionel erfaring fra den finansielle sektor (pension) og centraladministrationen (bl.a. Finansministeriet) men også stor respekt for værdien af foreningsdemokrati- og engagement.

Jeg er oprindeligt fra Aalborg, men siden uddannet fra Harvard University, London School of Economics og Københavns Universitet. I en hverdag med mange forpligtelser som småbørnsfamilie sætter jeg pris på netop det engagerende nære fællesskab med gode naboer.

Jens Otto Størup

 • Født den 10. august 1967
 • Indtrådt i bestyrelsen den 16. marts 2017
 • Adm. direktør i DGI

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Tryghedsgruppen SMBA

Repræsentantskabsmedlem i:

 • Tryghedsgruppen
 • Nordjyske Bank/Ringkjøbing Landbobank

Michael Kaas-Andersen

 • Født den 3. august 1962
 • Indtrådt i bestyrelsen den 22. september 2016
 • Direktør for ZBC (Zealand Business College)

Næstformand i:

 • Sven Kofoeds Maskinfabrik A/S

Bestyrelsesmedlem i:

 • Forenet Kredit
 • Nykredits Fond
 • Praxis – Erhvervsskolernes Forlag og Nyt Teknisk Forlag
 • REG LAB
 • HF og VUC Klar
 • Sven Kofoeds Fond
 • Børge Kristensens Mindefond
 • Erhvervsskolelederne under DJØF

Uddannelse

Jeg er uddannet cand. merc. i organisation og ledelse fra CBS.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har siddet i repræsentantskabet siden 2012 og i foreningens bestyrelse siden 2016 og har i hele min tid arbejdet for at gøre Forenet Kredit til en moderne og demokratisk medlemsejet forening. Jeg vil sætte fokus på, at vi vedbliver med at modernisere og demokratisere Forenet Kredit, sådan at vi bedst muligt kan varetage kundernes interesser – samtidig med at vi driver en konkurrencedygtig og effektiv finansiel virksomhed, som også kan tilbyde lån til vores børn og børnebørn.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil stå vagt om realkreditsystemet. Det er sammenlignet med udlandet billigt og effektivt og betyder, at vi i Danmark tidligt i livet har mulighed for at blive boligejer. Men vi må aldrig tage det for givet. Det er unikt for Danmark og kan let blive truet af international regulering eller Danmarks deltagelse i EU’s bankunion. Jeg vil værne om foreningsejerskabet. Jeg er stolt over at have været med til at sikre, at Nykredit undgik en børsnotering og holdt fast i foreningsejerskabet. Det er unikt, at kunderne ejer selskabet, og det har betydet, at vi kan give foreningens overskud tilbage til kunderne i form af KundeKroner. Resultatet er, at vi igen kan tilbyde attraktive lån med landets laveste bidragssatser. Endelig vil jeg give mit bidrag til, at Nykredit er rustet til at møde de fremtidige udfordringer som en moderne medlemsejet institution, der har fokus på at tilbyde lån i alle landsdele. Det er helt afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne købe bolig og etablere virksomhed i udkantsområderne på Sjælland.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal fortsætte den positive udvikling, der blev sat i gang med pensionskassernes medejerskab. Fremtiden skal handle om kundernes behov og om at skabe en sund balance mellem konkurrencedygtige lån og den ansvarlighed og soliditet, som er Nykredits varemærke. Dette skal udgøre fundamentet for et sundt og bæredygtigt tillidsforhold til investorer og samarbejdspartnere.

Lidt om mig

Jeg er 57 år og er bosat i Slagelse. Her bor jeg sammen med Heidi og vores yngste søn Andreas i et parcelhus. Vores to døtre er flyttet hjemmefra og bor i Køge og Sæby. Til daglig er jeg direktør på erhvervskolen ZBC, der udbyder erhvervsuddannelser, handels- og teknisk gymnasium samt voksen- og erhvervsuddannelse i Vordingborg, Næstved, Slagelse, Ringsted, Roskilde, Holbæk og Køge. I forbindelse med mit arbejde har jeg et tæt samarbejde med såvel regionen, kommunerne, de lokale erhvervsforeninger og de lokale virksomheder med fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft i regionen, sådan at vi kan sikre fremtidig vækst overalt på Sjælland.