Jørgen Thøgersen

Uddannelse

Jeg er uddannet i den finansielle sektor.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker at gøre en aktiv indsats for at bibeholde en stor dansk finansiel virksomhed på danske hænder og bevare den som en foreningsejet koncern, så vi også i fremtiden kan tilbyde vores børn og børnebørn gode muligheder for konkurrencedygtige realkreditlån.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil kæmpe for lige muligheder for optagelse af realkreditlån, uanset adressen. Fair lån i hele landet. Jeg vil kæmpe for fastholdelse af den nuværende ejerskabsmodel. Jeg vil kæmpe for, at der arbejdes med en stram gebyrpolitik og fortsat udbetaling af KundeKroner.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Der skal fremadrettet arbejdes for yderligere medlemsinvolvering ved valg af repræsentantskabsmedlemmer.

“en krone sparet er en krone tjent”

Lidt om mig

Jeg er 57 år og arbejder som sektionsleder i Projekthuset i Ribe. Jeg er valgt ind i byrådet i Vejen kommune og bestrider forskellige bestyrelsesposter blandt andet i SportsCenter Danmark og PKA, hvor jeg i 2019 gennemførte uddannelsen “Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder”.

Stilling og poster:

 • Sektionsleder – leder af Projekthuset i Ribe
 • PKA-Bestyrelse
 • Pensionskassen for Socialrådgivere, socialpædagoger og Kontorpersonale
 • Byrådsmedlem i Vejen Kommune
 • Bestyrelsen i Deponi Syd
 • Bestyrelsen i Sportscenter Danmark
 • Bestyrelsen i Vejen Kunstmuseum
 • Bestyrelsen i Brørup Fjernvarme
 • Bestyrelsen i Brørup Hallerne
 • Repræsentantskab Nordlys

Erik Johannsen

Uddannelse

Advokat, cand.jur.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg vil med mine kompetencer gerne spille en rolle i et repræsentantskab, der på demokratisk vis og gennem synligt, aktivt og ansvarligt ejerskab kan fastholde dansk realkredit som “verdens bedste” finansieringsform.

Hvad er dine mærkesager?

At der til stadighed drives en effektiv og konkurrencedygtig finansiel virksomhed set med alle virksomhedens interessenters øjne og i forhold til interessenternes berettigede krav og forventninger – alt i lyset af det særlige samfundsansvar, som virksomheden har.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At efterleve – og i en meget omskiftelig verden om nødvendigt at tilpasse – foreningens 5 mærkesager og foreningens formål og forretningsmodel.

Lidt om mig

Privat: Samlevende med Marianne, der er sygeplejerske. Vi har hver to voksne børn, der er flyttet hjemmefra og studerer. Passioneret løber. Job: Advokat i Sønderborg siden 1995. Partner i et større regionalt advokatfirma. Arbejder primært med erhvervsforhold, herunder økonomisk kriminalitet som beneficeret forsvarer. Mediator og retsmægler. Sidder i en lang række bestyrelser; har bl.a. gennem en længere årrække været en del af formandsskabet i bestyrelsen i Broager Sparekasse – de seneste år som formand; har således et indgående kendskab til ledelse af finansiel virksomhed – og da Broager Sparekasse er en garantsparekasse – i arbejdet i og med et repræsentantskab.

Stilling og poster:

 • Advokat, partner i Judica Advokaterne
 • Bestyrelsesformand i Broager Sparekasse
 • Bestyrelsesformand i Hjortgaard Byggeri A/S
 • Bestyrelsesformand i El-Hjørnet i Centrum A/S
 • Bestyrelsesformand i Sønderborg Statsskole
 • Bestyrelsesmedlem i Watersystems A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Judica Advokatpartnerselskab
 • Bestyrelsesmedlem i JAK Sønderborg ApS
 • Bestyrelsesmedlem i K/S Adam-Opel-Strasse, Rüsselheim

Tobias Jørgensen

Uddannelse

Highschool Student, Pocatello High School afgangsår 2001
HF student fra Kolding Amts gymnasium afgangsår 2004
Befalingsmand ved Dronningens Artilleri regiment år 2006
Erhvervsuddannet anlægsstruktør og kloakmester år 2012

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Som formand på Kolding Havn og bestyrelsesmedlem i Esther og Hans Clausens Mindefond har jeg mulighed for at følge udviklingen og tilknytningen mellem disse og Nykredit. Det er spændende, da der er tale om en veletableret “gammel” virksomhed og en helt ny virksomhed.
Desuden er jeg erhvervsuddannet og er meget praktisk anlagt. Jeg tror på, at det vil være sundt med et bredt persongalleri i repræsentantskabet. Det kan jeg bidrage med, og jeg stiller mig derfor til rådighed.

Hvad er dine mærkesager?

1) Fair lån i hele Danmark.
2) De bedste rammer for vækst i små og mellemstore virksomheder.
3) Socialøkonomisk sigte i det, vi gør.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Fremtidssikring af vores økonomi. Mange spår, men ingen kender dagen før solen går ned. Nogle fremtidsforskere forudser et fortsat stigende arbejdsbehov de kommende 4-6 år, hvilket naturligt vil skabe økonomisk vækst. Lad os håbe og tro på dette. Andre taler om “the everything bubble”, der er en økonomisk krise større end sidste finanskrise. En negativ indlånsrente er forhåbentlig med til at regulere/udsætte en eventuel kommende krise. Det er min klare overbevisning, at vi som pengeinstitut skal ruste os til det positive og værne os mod det negative. Og generel sikker drift.

Handling er det bedste udtryk for holdning! P. Søderberg

Om mig

• Født 8/8-1984
• Gift med Tina siden september 2010
• 3 børn i alderen 4-9 år

Jeg er en resultatskabende projekt- og salgschef ved Lunderskov Nybyg med mere end 13 års brancheerfaring inden for byggeri. Jeg motiveres af at skabe udvikling og resultater gennem meningsfulde relationer og nye forretningsmæssige tiltag. Gennem hele min karriere i byggebranchen har jeg været optaget af at gøre min indflydelse gældende, hvilket har givet mig mange spændende arbejdsmæssige udfordringer og opgaver. Siden min tid i forsvaret, har jeg arbejdet med ledelse, og/eller opkvalificering af mennesker. Derfor falder det mig naturligt at tage ansvar og gå forrest, når der skal ydes en ekstra indsats.

I hjemmet har vi en sund omgangstone, hvor vi taler pænt og hjælper hinanden. Det er vigtigt for Tina og mig, at vores børn får forståelse for værdien af at lave noget. Derfor har alle tre børn også pligter. Samtidig lægger vi vægt på, at man skal være rummelig og respektere/acceptere andre menneskers forskelle.
Da jeg arbejder meget og befinder mig godt med det, har vi i fællesskab valgt, at Tina arbejder på nedsat tid, så der er tid til at hente og bringe børn, og holde styr på hus og hjem, så vi kan koncentrere os om at være familie, når vi alle er hjemme sammen. Jeg holder rigtig meget af at tilbringe tid med venner, men familielivet er det vigtigste for mig, og derfor taler vi rigtig meget om, hvad vi forventer af hinanden, og jeg har fuld opbakning på hjemmefronten, til både arbejde, politik og bestyrelsesarbejde.

Ole Ballegaard

Uddannelse

Statsaut. ejendomsmægler, DiplomValuar

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For at gøre mit til, at vi kan bibeholde og fremtidssikre den realkredit model, vi har i dag. Jeg finder det meget vigtigt, at vi sørger for, at også kommende generationer kan nyde godt af verdens bedste boliglån i hele landet.

Hvad er dine mærkesager?

At Nykredit fortsat skal drives på professionel vis, således at danskerne også kan tilbydes verdens bedste boliglån i fremtiden.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At fremtidssikre sig, så de kommende generationer også vil få gavn af verdens bedste boliglån, samt sikre at disse lån også kan tilbydes, når vi igen kommer til at opleve krisetider i Danmark.

Om mig

Jeg har arbejdet en del år som erhvervsmægler i Vejle og Horsens, blandt andet som indehaver af Nybolig Erhverv Horsens. Siden 2013 har jeg drevet og udviklet på egen ejendomsportefølje, som primært består af erhvervsejendomme. Jeg har det meste af mit voksenliv beskæftiget mig med køb, salg og udvikling af ejendomme, hvorfor jeg igennem mange år har haft meget med belåning af ejendomme at gøre.

Claus Kokholm

Uddannelse

Master of Business Administration, Executive, fra Aarhus Universitet & Syddansk Universitet i 2014.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Forenet Kredit er en forening for kunder i Nykredit og Totalkredit, som bygger på medlemsdemokrati. Det er noget, vi skal passe godt på, så vores børn og børnebørn også kan få gavn af denne. Jeg finder det naturligt at sætte handling bag ordene ved at stille op og sikre, at der også i den finansielle sektor fortsat vil være et stærkt foreningsalternativ til alle.

Hvad er dine mærkesager?

STÆRK ØKONOMI: Det er vigtigt, at omkostningerne for kunderne er konkurrencedygtige. Det er også tilfældet i dag, hvor både foreningens selskaber NYKREDIT og TOTALKREDIT drives effektivt, både med hensyn til service og økonomi.

LOKAL FORANKRING: Alle skal have adgang til foreningens tilbud, også selvom man bor i en 6000 eller 7000 postnummerserie. Foreningen skal ikke være en eksklusiv klub, men en medlemsforening for alle, uanset om der bare er en mursten indtil naboen, eller en grusvej og 800 meter hen til næste nabo.

BÆREDYGTIGHED: Det er vigtigt for mig, at vi afleverer tingene i samme stand, som vi har modtaget dem (eller bedre). Det betyder, at jeg vil værne om, at vi kan efterlade vores børn og børnebørn med de samme muligheder, som vi har.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Sikre at foreningen også fremover er minimum lige så stærk som nu og konkurrencedygtigt kan levere finansiering til ALLE postnumre i Danmark.

Værn om demokratiet, det er absolut den bedste investering i et godt liv, du kan lave – for os alle.

Lidt om mig

Professionelt bestyrelsesarbejde samt indehaver af konsulentvirksomheden Claus Kokholm Management ApS og Hydraulik remanufacturing gruppen: INFINITY Remanufacturing, som sælger industrielt genfabrikerede hydrauliske motorer og pumper i Europa.

Jeg er 50 år, bosiddende i Glejbjerg, gift med Mette og sammen har vi 3 halvvoksne børn. Jeg har i min karriere arbejdet i alle dele af Syd- og Sønderjylland. Sønderborg, Aabenraa, Toftlund, Kolding, Jels, Bramming, Esbjerg og nu hjemme i Glejbjerg. Det har været en gave for mig i forhold til at få åbnet øjnene for, hvordan vi kulturelt faktisk hænger bedre sammen, end man måske tror. Vi er nemlig ikke så forskellige, når vi taler om, hvad vi drømmer om og ønsker for vores familier og venner.

 

Peter Skou

Uddannelse

Handelsskole, traditionel erhvervsfaglig uddannelse, autodidakt.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op, fordi jeg mener, det er ekstremt vigtigt at værne om det fantastiske koncept, der hedder kreditforeningslån, som må betegnes som værende en af de mest socialt ansvarlige former for bolig- og erhvervsboliglån. Samtidig er det vigtigt at værne om tanken, som ligger i Forenet Kredit i at være “et andelsforetagende”.

Hvad er dine mærkesager?

Det er vigtigt at have en sund og stærk økonomi for banken, således at den kan vokse og overholde alle internationale, finansielle krav. Samtidig er det vigtigt, at man har et socialt ansvar og praktiserer dette; dette kan kun gøres ved bankens robusthed. Derfor er mærkesagerne, som er lagt af det nuværende repræsentantskab, omkring verdens bedste boliglån og boliger i hele Danmark de væsentligste mærkesager for mig.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At bevare og udbygge bankdriftens stærke økonomiske position, idet banken er underlagt meget strenge internationale, finansielle regler. At sikre robusthed til dårlige tider.

Det vil være med ydmyghed, at jeg vil gå til opgaven om at skaffe vælgere nok til at komme i repræsentantskabet. Og det vil være med ydmyghed, at jeg vil tale de private ejeres sager i repræsentantskabet.

Lidt om mig

Bosiddende i Vejle med min hustru gennem ca. 20 år, 4 udeboende børn. Til daglig ejerleder og kommerciel direktør i R2 Group Holding, som hovedsageligt arbejder inden for foderstofingredienser og fødevareprodukter produceret i det sønderjyske. Samtidig formand for BusinessVejle, som er Vejles erhvervslivs talerør, både lokalt, regionalt og nationalt. Har siddet i den tidligere regerings dialogforum for samfundsansvar og vækst. Sidst, men ikke mindst, er jeg inkarneret Liverpool-tilhænger 🙂

Stilling og poster:

 • Kommerciel direktør i R2 Agro A/S
 • Bestyrelsesformand i Nuco Invest A/S
 • Bestyrelsesmedlem i R2 Group Holding A/S
 • Bestyrelsesformand BusinessVejle

Sonnich Jensen

Uddannelse

Cand.oecon. fra Aarhus Universitet.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For at medvirke til at sikre den nuværende realkreditmodel, vi har her i Danmark. Den er i international sammenligning enestående og er i dag baggrund for, at så mange kan eje deres egen bolig.

Hvad er dine mærkesager?

Gennem Forenet Kredit vil jeg arbejde for, at Nykredit først og fremmest skal være til for kunderne. Jeg vil arbejde for at udvikle Nykredit, så de tilbyder gennemsigtige produkter, som kunderne kan forstå, og til absolut konkurrencedygtige priser, dvs. blandt de billigste på markedet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

 • Sikre, at Nykredit fremover fortsat primært er ejet af kunderne.
 • Anerkende, at en forudsætning for gode kurser på realkreditobligationerne og dermed lave renter for kunderne er, at investorerne har tillid til udsteder, altså her vores realkreditvirksomheder. Dvs. rating har stor betydning.

Det skal være en mærkbar fordel for kunderne, at Nykredit primært er ejet af kunderne.

Lidt om mig

Jeg stillede op til repræsentantskabet i 2012 og var ikke opstillet af bestyrelsen. Jeg blev ved kampvalg valgt ind i repræsentantskabet i 2012. Jeg har i mange år været uddannelseschef ved Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg og Sønderborg for Finansøkonomuddannelsen og er i dag lektor samme sted og ekstern lektor på SDU. På akademiet uddanner vi unge mennesker til ansættelse i blandt andet den finansielle sektor. Jeg har tidligere været ansat i pengeinstitutter og arbejdet som blandt andet økonomichef og chefhandler for udenlandske værdipapirer. Herudover har jeg tillige repræsenteret en gruppe regionale pengeinstitutter i Finansrådet og undervist i kapitaldækningsregler på Provinsbankernes Kursuscenter i Skanderborg.

Elke Skytte

Uddannelse

Cand.jur. og ejendomsmægler MDE.

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

For at få indflydelse på fremtiden for danskernes mulighed for at få realkreditlån.

Hvad er dine mærkesager?

 • Sikre de billigste og bedste lånemuligheder til alle – også “Udkantsdanmark”.
 • Sikre bevarelsen af kunderabatter og tilbagebetaling til kunderne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi må have fokus på en fortsat høj rating af obligationerne, så de forbliver attraktive for investorer lokalt og globalt – uden disse kan vi ikke sikre billige lån til danske låntagere.

Vi skal sikre fremtiden for danskernes mulighed for at erhverve fast ejendom via billige danske realkreditlån i hele landet.

Lidt om mig

Jeg er født og opvokset i Århus, hvor jeg er uddannet jurist.
Personligt er jeg bosat i Billund, gift med Jakob og har to børn. Fritiden bliver primært brugt i naturen med hund og hest.
Efter endt uddannelse var jeg bosat 4 år i København – og arbejdede hos Ernst&Young. Jeg fik i 2009 job på LEGO i Billund. I 2015 fik jeg mulighed for at blive indehaver af Estate i Billund og uddannede mig til ejendomsmægler på Finansakademiet i Aarhus.
Estate Billund blev i sommeren 2019 kåret som Årets Estate-mægler ud af 84 butikker landsdækkende.

Jeg har tidligere været i repræsentantskabet i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, hvor jeg blev stemt ind i bestyrelsen og var næstformand under sammenlægningen med Sparekassen Kronjylland. Jeg er derfor tilsvarende uddannet på Finanssektorens Uddannelsescenter og godt klædt på til at påtage mig opgaven i repræsentantskabet i Forenet Kredit.

Hans Peter Hollænder

Lidt om mig:

 • Forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg
 • Revisorassistent/revisor ved Kommunernes Revisionsafdeling 1989-1998.
 • Kontorchef i Kultur- og Socialforvaltningen Sønderborg Kommune 1999-2006.
 • Intern revisionschef Sønderborg Kommune 2007-2009. Udviklingschef Sønderborg Kommune 2009-november 2010. Forretningsfører i Boligforeningen Søbo siden dec. 2010.
 • Uddannet civiløkonom, HA, HD(R), registreret revisor.
 • Repræsentantskabsmedlem i SE (Sydenergi) siden 2010

Jeg er på 10. år forretningsfører i Boligforeningen Søbo i Sønderborg. Vi har 1.734 boliger p.t. Før den tid var jeg i 12 år kontorchef m.m. ved Sønderborg Kommune, og før den tid uddannede jeg mig og arbejdede i knap 10 år som revisor. Jeg er gift, og vi har 4 børn, hvoraf de 2 største er flyttet hjemmefra. Min fritid bruger jeg bl.a. på familien, fodbold, jagt og skovarbejde (jeg ejer mindre skovparceller).

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har nu været med i 4 år og været med til at træffe en del vigtige beslutninger, som gør, at Forenet Kredit i dag er, hvor vi er. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte til gavn for såvel boliger som erhverv. Jeg stillede oprindeligt op, fordi jeg har en “nørdet” interesse i sagen som følge af min uddannelse og mit daglige virke, hvor vi har mange kreditforeningslån i vor boligforening, men det, der i dag fanger min interesse, er den store samfundsmæssige betydning, som vores forening har, og så lægger jeg meget vægt på at sikre det fremtidige foreningseje.

Hvad er dine mærkesager?

Vi er en forening, men vi skal drives forretningsmæssigt. Vi skal bevare foreningsejet. Vi skal altid leve op til gældende krav.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At være bedst og billigst til at yde kreditforeningslån i hele landet. Foreningsejet er en vigtig forudsætning for dette, så overskuddet bliver i systemet og kan deles ud som KundeKroner.

 

Jens Ejner Christensen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet i Nykredit, fordi jeg gerne vil være med til at udvikle og fremtidssikre den danske realkreditmodel. Jeg har en stor berøringsflade og vil gerne være bindeled mellem foreningens bestyrelse og de låntagere, jeg kender i mit netværk.

Hvad er dine mærkesager?

At sikre adgang til billig belåning i hele landet, også i landdistrikterne.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal med et aktivt ejerskab af Nykredit sikre de bedst mulige lånebetingelser for foreningens medlemmer. Forenet Kredit skal med et aktivt medlemsdemokrati sikre dialogen med foreningens medlemmer.

Lidt om mig

Jeg er gift med Anita, sammen har vi tre børn Mads Ole, Johan og Anna. Gennem 25 år har vi drevet gården Stormgaard ved Jelling. Ud over arbejdet med vores virksomhed har jeg siden 2017 været borgmester i Vejle kommune.