Kim Haggren

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet, fordi det danske realkreditsystem indtager en unik og vigtig position i forhold til finansiering af fast ejendom i Danmark, som vi skal værne om i fællesskab. Nykredit-koncernen har en særlig rolle som markedsleder i det danske realkreditsystem, og jeg vil derfor gerne medvirke til at give nuværende og fremtidige kunder adgang til de bedste lån i hele Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil arbejde for at danske boligejere også i fremtiden skal have adgang til verdens bedste boliglån, som skaber sikkerhed og velfærd i Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Det er vigtigt, at vi i fællesskab værner om realkreditsystemet i Danmark så vi også ved fremtidige økonomiske globale kriser kan sikre job og velfærd i det danske samfund. Det kræver en fortsat kamp på europæisk plan, og samtidig fokus på gode udlånsmuligheder til private og virksomheder – også i krisetider.

Citat

Fælles om at sikre lån på fair betingelser til private kunder og virksomheder

Lidt om mig

Jeg vil med min baggrund som advokat og erfaring fra den politiske verden søge aktiv indflydelse i repræsentantskabet for at sikre fair udlånsbetingelser også i fremtiden.

Lone Kjærgaard

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Det danske realkreditsystem bliver ofte omtalt som verdens bedste realkreditsystem. Det er med rette, for det realkreditsystem, vi har i Danmark, er ganske enestående og er med til at gøre det muligt for de fleste i vores samfund – alle steder i landet – at eje egen bolig. Det er ikke givet, at det altid vil vedblive sådan. Derfor vil jeg arbejde dedikeret for at sikre og udvikle, at alle danskere – over hele landet – også fremover kan få glæde og gavn af verdens bedste realkreditsystem.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg vil kæmpe for at fastholde de fantastiske og unikke egenskaber, realkreditlånene har i dag. Dvs.:

 • De er billige
 • Priserne er ens for alle
 • Priserne er lette at gennemskue – de er ikke individuelt aftalt og afhænger ikke af din formue eller forhandlingsevner
 • Alle har adgang til lånene – også selvom din bolig ikke ligger midt på Rådhuspladsen

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Foreningen bør hele tiden holde fuldt fokus på, om vi er på rette kurs i forhold til de 5 mærkesager, der er valgt, og som vil sikre en bevarelse af billige lån til alle på alle tidspunkter og på lige og gode vilkår. Samtidig mener jeg også, det er væsentligt, at foreningen bliver endnu bedre til at inddrage medlemmerne i foreningens arbejde – eksempelvis via tydeligere og hyppigere kommunikation om foreningens virke, udfordringer og muligheder.

Citat

Jeg vil kæmpe for billige og fair realkreditlån til alle danskere – i hele landet

Lidt om mig

Jeg er 43 år, gift med Morten, og vi har tre børn. Vi bor i et parcelhus fra 70’erne nord for København. Vi har tidligere boet i Sverige igennem en årrække – og har fra den anden side af sundet kunnet konstatere, hvor meget enklere og fair boligfinansiering er i Danmark vs. eksempelvis Sverige.

Jeg er uddannet matematik-økonom fra Århus Universitet og har arbejdet med realkreditlån og realkreditobligationer på flere forskellige måder gennem mine hidtidige jobs og det job, jeg har i dag. Først i Nationalbanken, senere Realkreditrådet (som nu er blevet en del af Finans Danmark) og i dag Arbejdernes Landsbank. Og faktisk også som studentermedhjælper i studietiden, hvor jeg hjalp til i en virksomhed, der bl.a. laver realkreditmodeller til finanssektoren. I Arbejdernes Landsbank var jeg i mine første 5 år ansat som cheføkonom, hvor boligmarkedet/boligfinansiering var mit primære omdrejningspunkt. I dag er jeg finansdirektør og en del af bankens forretningsledelse.

Marie Bender Foltmann

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg vil gerne bidrage til at passe på vores særlige danske realkreditmodel, der gennem generationer har sikret os boligejere verdens bedste boliglån. Vi skal værne om muligheden for, at helt almindelige danske familier som min egen også i fremtiden kan låne til et hus. Derfor er det vigtigt, at Forenet Kredit stiller klare krav om langsigtet ansvarlighed og kontinuerlig udvikling og fornyelse.

Hvad er dine mærkesager?

Forenet Kredit skal være garant for den danske realkreditmodel. For hele Danmark. Forenet Kredit skal stille klare krav om gode, sikre og konkurrencedygtige lån til boligejere i hele Danmark. Det skal ske på et ansvarligt og langsigtet grundlag, der samtidig sikrer, at hele Danmark kan være med – i hele landet og på tværs af livssituationer. Som småbørnsmor vil jeg være talerør for de mange danske familier, der udgør fremtiden for den danske realkreditmodel. Jeg vil tale vores børns og børnebørns sag – uanset hvor i landet, de bor.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Forenet Kredit skal først og fremmest være en aktiv ejer, der værner om vores særlige realkreditmodel. Som boligejere skal der også være fordele ved at være kunde i en foreningsejet koncern. Derfor skal Forenet Kredit derudover fokusere på, at mest muligt af overskuddet i Nykredit-koncernen kommer kunderne til gode fx som rabat i bidragssatserne. Og for det tredje skal Forenet Kredit i endnu højere grad være til for medlemmerne og ikke bare for repræsentantskabet.

Vi skal udvikle Forenet Kredit med arrangementer, events og tilbud for almindelige kunder i Nykredit og Totalkredit. Med et godt medlemsliv får vi også et sundt og levende foreningsdemokrati.

Lidt om mig

“Ildsjæl med seriøs og professionel tilgang til foreningsarbejdet” – det siger samarbejdspartnere. Jeg siger selv, at jeg helt grundlæggende tror, at vi sammen kan skabe merværdi for den danske boligejer i et bredt fællesskab på tværs af generationer og geografi. Kommer jeg med i repræsentantskabet vil jeg medbringe både solid professionel erfaring fra den finansielle sektor (pension) og centraladministrationen (bl.a. Finansministeriet) men også stor respekt for værdien af foreningsdemokrati- og engagement.

Jeg er oprindeligt fra Aalborg, men siden uddannet fra Harvard University, London School of Economics og Københavns Universitet. I en hverdag med mange forpligtelser som småbørnsfamilie sætter jeg pris på netop det engagerende nære fællesskab med gode naboer.

Rikke Stampe Skov

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg ønsker på samme tid at værne om en unik, dansk realkreditmodel, der historisk har vist sig bæredygtig – også igennem krisetider. Senest i finanskrisen, hvor realkreditinstitutter i modsætning til pengeinstitutter øgede deres udlån, og dermed var med til at holde hånden under dansk økonomi. Jeg søger indflydelse, og vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af et stærkt og bæredygtigt Danmark. I den sammenhæng er realkreditten og ikke mindst Nykredit-koncernen, som markedsleder på realkreditområdet, en vigtig spiller.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg arbejder for at bevare og udvikle den danske realkreditmodel, der sikrer alle kunder attraktive lån med lav risiko i hele Danmark.
Kan vi samtidig gøre tilbuddene nemmere at forstå for kunderne, er vi nået langt.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

At sikre balance mellem på den ene side et tilstrækkeligt finansielt beredskab til at imødekomme de stigende krav fra danske og europæiske myndigheder og markeder og på den anden side en kontinuerlig udvikling af attraktive og gennemskuelige tilbud til kunderne uanset den økonomiske situation i Danmark og verden omkring os. Og igen – at kommunikere balancen og dens konsekvenser transparent.

Citat

Jeg ønsker at gerne bidrage til den fortsatte udvikling af et stærkt og bæredygtigt Danmark. I den sammenhæng er realkreditten og ikke mindst Nykredit-koncernen, som markedsleder på realkreditområdet, en vigtig spiller.

Lidt om mig

Jeg har 25 års ledelseserfaring fra både store koncerner og mindre virksomheder. Primært i kommercielle roller. Min styrke et at bidrage til at udstikke en strategisk retning med afsæt i kunderne behov og ønsker – og ikke mindst at sikre, at vi kommunikerer, så det er til at forstå. Også for os der ikke er født i den finansielle sektor.

Jeg arbejder i dag som partner i executive search-virksomheden Odgers Berndtson og har bestyrelseserfaring fra såvel privat virksomhed som foreningslivet, og privat har jeg ejet flere boliger siden starten af 90’erne og har haft stor glæde af realkreditten.

Thomas Holluf Nielsen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op fordi jeg kan og vil repræsentere de almene boliger i en stærk kundeorienteret forening, der fortsat skal sikre stærke konkurrencedygtige lån til alle samfundslag i Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

De almene boliger…i hele landet.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Kunderne og at vi kan tilbyde stærke og konkurrencedygtige lån til et sammenhængende Danmark og samfund.

Citat

Alle har ret til en tryg og god bolig. God ledelse skaber gode resultater og kræver klar kommunikation.

Lidt om mig

 • 50 år.
 • Født og opvokset i Svendborg.
 • Far til Ida Marie på 14 år og til Peter Alexander på 17 år.
 • Udannet på CBS og har siden 1989 arbejdet for de almene boliger. Fra vicevært til adm. direktør.
 • Brænder for at udvikle, professionalisere og effektivisere de almene boliger uden at gå på kompromis med værdierne – mennesker før mursten
 • Bestyrelsesformand i www.MYOB.dk
 • Repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit
 • Næstformand i www.LPGC.dk
 • Baneudvalgsformand i www.LPGC.dk

Anya Eskildsen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet med et udpræget kundefokus, og dermed ønsket om at sikre optimale forhold for Forenet Kredits kunder. Som øverste myndighed er det repræsentantskabets opgave at sikre langsigtede og bæredygtige løsninger til gavn for Totalkredit, Nykredit samt ikke mindst kunderne.

Hvad er dine mærkesager?

At Nykredit/Totalkredit:

 • er det mest kundevendte realkreditinstitut/bank i Danmark
 • har de bedste finansielle løsninger til både privatpersoner og virksomheder
 • er anerkendt for høj etik og ordentlighed i alle sammenhænge

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Kunderne – uden kunder ingen virksomhed. Derfor er opgaven at sikre tilfredse kunder, der har adgang til gode – gerne nyskabende – og altid konkurrencedygtige boliglån.

Citat

“Udtalt kundefokus og sikker adgang til gode og konkurrencedygtige boliglån”

Lidt om mig

Jeg er uddannet cand.polit. og direktør for Niels Brock, der ud over aktiviteterne i Danmark har omfattende systemeksport til Asien og USA.

Mine tillidshverv omfatter blandt andet formandsposten for California International Business University i San Diego, USA, bestyrelsespost i Egmontsfondens ”lær for livet”, 3 års erfaring med bestyrelsesarbejde i forsikringsselskabet Tryg, har siddet i Danmarks vækstråd i 4 år, sidder i Tryghedsgruppens repræsentantskab, er koordinator for udbud og gennemførelse af gymnasiale suppleringskurser, udpeget af Undervisningsministeriet, erhvervsmentor for foreningen Nydanskere m.m.

Privat er jeg gift med Ernst Eskildsen, udviklingsdirektør i Energi- & Bygningsrådgivning A/S – og sammen har vi tre store børn og et barnebarn.

Helle Okholm

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Nykredit har som Danmarks største långiver stor samfundsmæssig betydning. Ved at opstille til repræsentantskabet ønsker jeg gennem Forenet Kredit at bidrage til den fortsatte positive udvikling af virksomheden. Nykredit skal også på den lange bane være en stærk og konkurrencedygtig aktør på det danske realkreditmarked til gavn for kunder, ejere, medarbejdere og samfund.

Hvad er dine mærkesager?

Nykredit skal fortsat kunne levere konkurrencedygtige realkreditlån til kunder i hele Danmark. Forenet Kredit skal være garant for, at Nykredit er en robust, langsigtet virksomhed. I muligt omfang skal modtaget udbytte tilbage til kunderne for yderligere at styrke fordelene ved at være kunde i en overvejende medlemsejet virksomhed.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Fokus skal være på balancen mellem et stærkt finansielt beredskab og hensynet til at betale overskud tilbage til kunderne for yderligere at styrke fordelene ved at være kunde i en overvejende medlemsejet virksomhed.

Citat

Nykredit skal nu og i fremtiden sikre fair realkreditlån til hele Danmark

Lidt om mig

Jeg har bestyrelseserfaring fra virksomheder inden for den finansielle sektor og ejendomssektoren. Tidligere har jeg arbejdet som CFO og statsautoriseret revisor. Jeg er derfor helt parat til at deltage i det strategiske arbejde med den fortsatte udvikling af Forenet Kredit og Nykredit, herunder vurdere de udfordringer, som den særlige lovregulering for finansielle virksomheder indebærer for Nykredit.

Lone Lund-Rasmussen

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg har haft et mangeårigt samarbejde med Nykredit, især i professionelle anliggender.

Nykredit er efter min mening en dygtig og yderst troværdig finansiel virksomhed, hvor jeg gerne vil være med til at præge den fremtidige udvikling både internt og eksternt, hvor forandringsvilje er nøgleordet.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg er meget engageret i den finansielle del af mit segment, den almene sektor. Det er vigtigt for vores branche, at vi fortsat kan nybygge/renovere boliger i hele landet. Det kan vi kun, hvis vi har fornuftige lånemuligheder – og det i hele landet.

Samtidig vil jeg medvirke til, at Nykredit fortsat fremstår som et realkreditinstitut, der kan rumme hele Danmark.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Kunderne er vigtige for Nykredit.

Men det er også vigtigt tæt at følge den rivende udvikling, der sker i den finansielle sektor, både hvad angår kapitalkrav, men også bitcoin og andre kryptovalutaer.

Lidt om mig

Jeg er bosiddende i Birkerød, uddannet jurist, Jeg har haft 10 års ansættelse i Boligministeriet primært vedrørende støttede almene boliger. Jeg har været ansat i 25 år som direktør for bygge- og ejendomsadministrationer. I 2009 stiftede jeg en almenadministrationsorganisation, der er en 100 pct. nonprofit organisation, der i dag administrerer godt 10.000 lejemål i hovedstadsområdet.

Jeg sidder i bestyrelsen for Københavns Universitets Boligfond, Almennet og Boligorganisationernes Direktør Forening.

Michael Demsitz

 • Født den 1. februar 1955
 • Indtrådt i bestyrelsen den 31. marts 2004
 • Adm. direktør i Boligkontoret Danmark

Bestyrelsesformand i:

 • Byggeskadefonden

Næstformand i:

 • Nykredits Fond

Bestyrelsesmedlem i:

 • Nykredit A/S
 • Nykredit Realkredit A/S
 • BL – Danmarks Almene Boliger

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Med baggrund i den almene sektor stiller jeg op til repræsentantskabet for at sikre gode lånevilkår i renoveringssager og nybyggerier, så vi som samfund fortsat kan have en høj boligstandard i Danmark uanset livssituation.

Gennem historien har Nykredit gået forrest, når der skulle skabes gode og solidariske boliglån til alle – også i krisetider. Derigennem har vi været med til at styrke vores velfærd og sammenhængskraft og skabe et samfund i balance. Med fokus på udvikling af demokratiet i Forenet Kredit, samfundsansvar og stærke medlemsfordele ønsker jeg fortsat at bidrage til dette vigtige arbejde.

Hvad er dine mærkesager?

 • At sikre verdens bedste boliglån.
 • At sikre, at Nykredit også kan låne ud, når en økonomisk krise begrænser de andre.
 • At sikre gode billige lån også til vores børn og børnebørn.
 • At sikre fair boliglån til hele Danmark – også der, hvor væksten ikke er høj.
 • At dele virksomhedens overskud med vores medlemmer (låntagere).
 • At sikre et levende medlemsdemokrati i foreningen.

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Vi skal i den kommende tid fortsætte med at styrke den positive udvikling, der blev sat i gang med pensionskassernes medejerskab. Fremtiden skal handle om kundernes behov og om at skabe en sund balance mellem konkurrencedygtige lån og den ansvarlighed og soliditet, som er Nykredits varemærke. Dette skal udgøre fundamentet for et sundt og bæredygtigt tillidsforhold til investorer og samarbejdspartnere.

Citat

Nykredit skal bevares som et kundestyret realkreditinstitut og bank. Nykredit skal levere de bedste produkter og være blandt markedets billigste. Medlemmerne skal kunne mærke, at der er tale om en kundeejet bank med et aktivt og konstruktivt medlemsdemokrati med nærværende og relevant kundeservice. En bank, som omverdenen respekterer.

Lidt om mig

Jeg har gennem hele min karriere arbejdet med at sikre gode boligforhold for de mennesker, der ikke har råd til, eller ikke ønsker selv at eje deres bolig – gennem drift, renoveringer og nybyggeri. Jeg har arbejdet med almene boligforeninger og beboerdemokrati og har været med til at styrke beboernes muligheder for medbestemmelse i og uden for deres boliger.
Jeg har altid brugt mine kompetencer til at få indflydelse, der hvor det giver mening for mennesker.

Jeg er administrerende direktør i Boligkontoret Danmark, repræsentantskabsmedlem og bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit og medlem af risikoudvalget i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S. Jeg er desuden formand for Byggeskadefonden, bestyrelsesmedlem i BL – Danmarks Almene Boliger og ekstern censor på kandidatuddannelsen Plan, By og Proces på RUC.

Claus Dyhr

Hvorfor stiller du op til repræsentantskabet?

Jeg stiller op til repræsentantskabet for at være med til at sikre, at Nykredit også fremover vil være en veldreven virksomhed med et forsvarligt kapitalgrundlag, som sikrer, at Nykredit også fremover kan yde udlån til markedskonforme priser til alle postnumre i Danmark.

Hvad er dine mærkesager?

Mine mærkesager er at sikre fundamentet til, at Nykredit fortsat kan yde lån på markedskonforme vilkår til hele Danmark nu og i fremtiden

Hvad er det vigtigste, foreningen skal fokusere på i fremtiden?

Sikre, at Nykredit også fremover yder udlån til markedskonforme priser til alle egne af Danmark.

Lidt om mig

Opvokset på Bornholm, men har de seneste 30 år boet i og omkring København. Jeg vil med min stemme sikre, at Nykredit fortsat drives som en virksomhed til gavn for alle nuværende og fremtidige kunder